UPM:n Shottonin paperitehdas palkittiin ympäristöstrategiastaan PPI Awards -tilaisuudessa

(UPM, Helsinki, 14. marraskuuta 2012 klo 15.00) – UPM:n Pohjois-Walesissa sijaitseva Shottonin paperitehdas on palkittu vuosittaisessa PPI Awards -tilaisuudessa Brysselissä. UPM Shotton voitti vuoden ympäristöstrategiapalkinnon erityisestä ympäristöasioihin panostamisesta ja innovatiivisten ratkaisujen toteuttamisesta. 

”Ympäristökysymysten tärkeys kasvaa sellu- ja paperiteollisuudessa koko ajan, mikä on selvästi nähtävissä kilpailuun osallistuneissa yrityksissä. Tuomareiden mielestä UPM näyttää erinomaista esimerkkiä resurssitehokkuuden yhdistämisestä käytännölliseen strategiseen suunnitteluun – tehtaalle hyödylliset toimitusketjut turvataan ja samanaikaisesti tuotetaan lisäarvoa jätejakeista muille”, tuomarit kommentoivat valintaa.

Tuomarit etsivät esimerkkitehdasta, joka ottaa huomioon kaikki vastuullisuuden osa-alueet aina raaka-aineen hankinnasta ja vaikutusten vähentämisestä vesi-, energia- ja resurssitehokkuuteen.

”Resurssien niukkuus tulee olemaan kaikille keskeinen kysymys tulevaisuudessa, ja yksi syy, miksi UPM on keskittynyt materiaali- ja resurssitehokkuuteen – vähemmästä enemmän luominen on erottamaton osa UPM:n toimintoja. Olemme kehittäneet innovatiivisia tapoja vähentää ja uudelleenkäyttää jätettä uusissa tuotteissa, mikä on johtanut erittäin kestävään resurssien käyttöön. Yksi parhaista esimerkeistä UPM:n ajattelua ja resurssitehokkuutta on UPM Shottonin paperitehtaan jätteetön strategia”, sanoo John Sanderson, UPM:n ympäristömarkkinatuesta vastaava johtaja.  

UPM Shottonin tehtaan toiminta ei perustu vain hyödynnettävien materiaalien käyttöön, vaan se pyrkii käyttämään hyödynnettävät resurssit viimeiseen palaseen asti tuotteita tai energiaa tuottamalla, mitään tuhlaamatta. Vuosittain noin miljoona tonnia uusiutuvaa ja kierrätettävää materiaalia Iso-Britannian kaupunkialueilta ja metsistä käsitellään UPM Shottonin tehtaan kautta. Tehdas hyödyntää saapuvista materiaaleista 99,5 %.    

UPM:n Biofore-strategia ja jatkuva työ yritysvastuun saralla on saanut tunnustusta eri osapuolilta. UPM on listattu ainoana metsä- ja paperiteollisuusyrityksenä maailmanlaajuisesti Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä. Lisäksi UPM palkittiin innovatiivisimpana yrityksenä vuoden 2012 Ethical Corporation Awardseissa. Nordic Carbon Disclosure Leadership -indeksissä UPM listautui jaetulle ensimmäiselle sijalle huippupistein. UPM on yksi seitsemästä paperinvalmistajasta, jotka saivat tunnustuspalkinnon WWF:n Environmental Paper Awards 2012 -vertailussa ”Toimitusketjun läpinäkyvyys” -sarjassa.

Tutustu UPM:n vastuullisuuteen Responsibility Hub -sivustolla: www.upmresponsibility.com
 

Lisätietoja antaa:
John Sanderson, johtaja, ympäristömarkkinatuki, UPM, puh. +44 771 406 6919
 


PPI Awards on RISI:n organisoima palkinto-ohjelma. Lisätietoa palkinnoista löydät PPI Awards:n internetsivuilta.  


UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi