UPM:n Shottonin kierrätys- ja lajittelulaitoksen rakennustyöt täydessä käynnissä

(UPM, Shotton, 28.5.2010) – UPM:n Shottonin paperitehtaan kierrätys- ja lajittelulaitoksen rakennustyöt ovat edenneet ja sen teräksiset päärakenteet on asetettu paikalleen. UPM ilmoitti noin 17 miljoonan punnan investoinnista kierrätys- ja lajittelulaitokseen tämän vuoden alussa.

Täydessä toiminnassa oleva laitos voi lajitella vuosittain 250 000 tonnia Iso-Britanniassa maanlaajuisesti sekakerättyä materiaalia. Tästä määrästä noin 120 000 tonnia on paperitehtaan raaka-aineena käytettävää keräyspaperia, ja se vastaa noin 20 prosenttia tehtaan vuosittain tarvitsemasta keräyspaperimäärästä. Loput kierrätettävästä materiaalista kierrätetään soveltuvassa uudelleenkäsittelyssä.

UPM:n Shottonin tehdasalueelle rakennettavassa kierrätys- ja lajittelulaitoksessa voidaan lajitella kuivia kierrätysmateriaaleja, kuten muovipulloja, sanoma- ja aikakauslehtipaperia, pahvia ja metalleja. Walesin paikallishallinto tukee investointia 1,7 miljoonalla punnalla. Laitoksen rakennusvaihe työllistää noin 150 työntekijää.

Laitoksen rakennustyöt tekee Eric Wright Group. Lajittelukoneiston sekä -linjat toimittaa ja asentaa Machinex. Laitos tulee olemaan UPM:n Shottonin kierrätyspalvelujen kulmakivi, joka asettaa markkinajohtajuudelle uudet laatu- ja palvelustandardit.

"Olemme erittäin tyytyväisiä hankkeen etenemiseen. Mukaan on valittu laadukkaita materiaaleja ja ammattitaitoisia yhteistyökumppaneita, kuten Machinex ja Eric Wright Group. Uskomme, että meillä on parhaat edellytykset edetä rakennustöissä ja käynnistää tehdas tammikuussa 2011", sanoo UPM:n rakennustyötä johtava projektipäällikkö David Green.

"Machinexin laitteistolla materiaali pystytään kierrättämään vähintään 99 prosenttisesti. Se asettaa uudet, korkeat standardit materiaalien kierrätykselle", Green lisää.

UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa. Liikevaihto vuonna 2009 oli 7,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.

UPM – The Biofore Company – www.upmbiofore.com ja www.upm.fi 

UPM Shotton
UPM Shotton on osa UPM:ää, joka on Euroopan suurin sanoma- ja aikakauslehtien kierrättäjä. Shottonin tehdas kierrättää vuosittain noin 700 000 tonnia keräyspaperia, mikä täyttäisi 95 000 kaksikerroksista bussia. UPM Shotton on UK:n suurin sanomalehtipaperitehdas, ja sen asiakkaita ovat kansalliset ja alueelliset kustantajat. Tehtaan kapasiteetti on 500 000 tonnia vuodessa. UPM Shotton valmistaa sanomalehtipaperia 100 % keräyskuidusta.