UPM:n Savonlinnan vaneritehtaan laajennus- ja modernisointiosa vihittiin käyttöön

(UPM Vaneriliiketoiminta, Lahti, 14.6.2012 klo 12:00) – UPM:n Savonlinnan vaneritehtaalla vuonna 2010 aloitetut laajennus- ja modernisointityöt on saatu päätökseen. Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine ja UPM:n Tekniset materiaalit -liiketoimintaryhmän johtaja Jussi Vanhanen vihkivät uudistetun tehtaan käyttöön torstaina.

”Savonlinnan laajennettu ja modernisoitu vaneritehdas edustaa nykyaikaista vanerinvalmistusta parhaimmillaan. UPM:n Biofore-ajattelun mukaisesti tehtaan ympäristö- ja energiatehokkuus sekä työympäristön turvallisuus ovat parantuneet merkittävästi. Valmistukseen tarvittava energia on lähes kokonaan peräisin uusiutuvista energianlähteistä. Energiantuotannossa hyödynnetään myös vanerinvalmistuksessa syntyvä puujäte eikä valmistuksesta synny lainkaan kiinteää jätettä”, sanoi Jussi Vanhanen juhlapuheessaan.

Nyt valmistunut laajennus- ja modernisointiprojekti oli osa UPM:n vuonna 2009 ilmoittamaa mekaanisen puunjalostustoiminnan uudelleenjärjestelyä Suomessa. Järjestelyiden tavoitteena on ollut parantaa vaneriliiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukykyä ja nostaa Suomessa valmistettavien tuotteiden jalostusarvoa.

Laajennus- ja modernisointiprojektin aikana tehtaalle rakennettiin yksi kokonaan uusi tuotantohalli ja valtaosa olemassa olevasta tuotantolaitteistosta modernisoitiin ja järjesteltiin uudelleen. Myös tehtaan perusinfrastruktuuriin kuten sähkön- ja lämmönjakeluun tehtiin runsaasti uudistuksia. Kasvaneen tuotantokapasiteetin ja parantuneen tuotantotehokkuuden lisäksi tehtaan työturvallisuustaso ja työskentelyolosuhteet ovat parantuneet merkittävästi.

Sata vuotta suomalaista vaneriteollisuutta

Nykyisen UPM:n vaneriliiketoiminnan juuret ulottuvat vuoteen 1912, jolloin Wilhelm Schauman perusti Suomen ensimmäisen vaneritehtaan Jyväskylän Lutakkoon. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen vanerin kysyntä lisääntyi merkittävästi ja tuotanto Savonlinnassa alkoi vuonna 1921.

Innovaatiot ja tuotekehitys ovat olleet aina keskeisessä roolissa niin UPM:n kuin sen edeltäjäyhtiöiden toiminnassa. Erikoisvanereiden osuus kokonaistuotannosta on merkittävä. Nyt laajennettu ja modernisoitu Savonlinnan vaneritehdas jatkaa osaltaan tätä kunniakasta satavuotista perinnettä.

Lisätietoja antaa:
Tehdaspäällikkö, Tommi Takanen, UPM Savonlinnan vaneritehdas, puh. 020 415 6151
 


UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News
 

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company - www.upm.com

UPM vaneriliiketoiminta tarjoaa korkealaatuisia WISA®-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen sekä UPM GradaTM -vaneria huonekaluihin ja valmistavaan teollisuuteen. UPM:n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli noin 376 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja sen palveluksessa on noin 2500 henkilöä, joista 1700 Suomessa. UPM:llä on kuusi vaneritehdasta ja yksi viilutehdas Suomessa sekä vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa –  www.wisaplywood.com