UPM:n Rauman tehtaan yt-neuvottelut päättyivät

(UPM, Rauma, 20.10.2009 klo 14.00) – UPM:n Rauman tehtaalla syyskuussa käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluissa käsiteltiin tehtaan toimintatapojen muutosta joustavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Neuvottelujen tuloksena tehtaan henkilökunta vähenee 73 henkilöllä, joista 45 on työntekijöitä ja 28 toimihenkilöitä.

Henkilöstövähennys toteutetaan vuoden 2010 aikana siten, että muutoskoulutuksen vaatimat resurssit huomioidaan. Vähennykset toteutetaan pääsääntöisesti erilaisin eläkejärjestelyin. Tehtaan tavoitevahvuus vuoden 2010 lopussa on noin 670 henkilöä.

Kehitystoimien tavoitteena on tehtaan kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn merkittävä parantaminen sekä toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Joustavuutta ja kustannustehokkuutta haetaan tiivistämällä osastojen välistä yhteistyötä sekä lisäämällä yhteisten resurssien käyttöä.

"Vaikka asiat ovat vaikeita, yt-neuvottelut käytiin Rauman paperitehtaalla rakentavassa hengessä ja niissä huomioitiin myös edelleen meneillään olevan aiemmin ilmoitetun kehitysohjelman toteutus. Tehostamistoimet kohdentuvat nyt eri toimintoihin ja osa-alueisiin. Kokonaan uudenlaisella käytön ja kunnossapidon toimintamallilla on merkittävä osa suunnitelmassa. Neuvottelutyöryhmissä haettiin mielestäni hyvin parhaita käytännön ratkaisuja ja muutoksia toteutussuunnitelmaan. Henkilöstöryhmien edustajien aktiivisuus ja panos on ollut tärkeä muutoksen suunnittelussa ja sisällössä. Näiden suunnitelmien toteuttamisen jälkeen Rauman paperitehtaan kustannustehokkuus ja kilpailukyky paranevat merkittävästi", sanoo tehtaanjohtaja Kari Pasanen.

Lisätietoja antavat:
Tehtaanjohtaja Kari Pasanen, puh. 040 512 0664 - tavoitettavissa klo15 lähtien
Tuotantojohtaja Arto Lampinen, UPM, Paperiliiketoiminta, puh. 02041 50609