UPM:n Rauman tehtaan voimalaitoksen biopolttoainekuivaamo on valmistunut

UPM:n Rauman tehtaan meneillään olevan voimalaitoshankkeen yhtenä osana on valmistunut biopolttoaineen kuivaamo, jolla paperi- ja sellutehtaalta saatava kuori ja liete kuivataan 60 prosentin kuiva-ainepitoisuuteen hyödyntämällä jäteveden hukkalämpöä. Biopolttoainekuivaamo on ollut koekäytössä marraskuun puolivälistä lähtien.

Uutta teknologiaa hyödyntävän biopolttoainekuivaamon tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Uuden kuivaamon ansiosta biopolttoaineiden osuus kasvaa runsaasta 50 prosentista lähes 60 prosenttiin.

UPM ja yhteistyökumppanina toiminut Raumaster Oy ovat hakeneet laitteistolle yhteistä patenttia. Kuivaamon toteutustapa on ainutlaatuinen. Käytettyä tekniikkaa ei voi ostaa mistään, sillä kaikki on suunniteltu ja toteutettu Raumalla.

Rauman tehtaalla aloitettiin vuonna 2002 kehitystyö märän polttoaineen eli tuoreen puun kuoren lämpöarvon ja laatutason parantamiseksi. Kehitystyön seurauksena kuivaamon koelaitteisto rakennettiin keväällä 2003. Biopolttoainetta hyödyntävän voimalaitoksen rakentamispäätöksen yhteydessä joulukuussa 2004 päätettiin rakentaa myös polttoaineen kuivaamo.

Biopolttoainekuivaamon käyttöönotolla voidaan puolittaa turpeen käyttö. Samalla hiilidioksidipäästöt vähenevät 50 000 tonnilla vuodessa ja höyrykattiloiden tehokkuus sekä hyötysuhde paranevat. Lisäksi tehtaalla voidaan luopua jätevesien erillisjäähdytyksestä.

Lisätietoja antavat:
Tehtaanjohtaja Pertti Asunmaa, puh. 0204 14 3100 tai 0400 556 105
Energiapäällikkö Juhani Kinnunen, puh. 0204 14 3610 tai 040 533 0079

UPM, Rauma
Viestintä
13.12.2005