UPM:n Puutuotetoimialan johto vaihtuu

(UPM, Helsinki, 13.3.2007) - UPM:n Puutuotetoimialan uudeksi toimialajohtajaksi on nimitetty Matti Lindahl. Hän on aiemmin toiminut useissa johtotehtävissä UPM:n paperi- ja jalostustoimialoilla. Matti Lindahl on UPM:n johtajiston jäsen ja raportoi toimitusjohtaja Jussi Pesoselle.

Puutuotteiden toimialajohtajana vuodesta 2004 toiminut Harald Finne lopettaa yhtiön palveluksessa. Johtajavaihdoksen taustalla ovat toimialan strategiaa koskevat näkemyserot.

Samassa yhteydessä Puutuotetoimiala jaetaan kahdeksi erilliseksi liiketoiminta-alueeksi. Vaneriliiketoiminnan johtajaksi on nimitetty Arto Juvonen. Hän on viimeksi vastannut UPM:n Venäjän toiminnoista ja toiminut ennen sitä pitkään vaneriteollisuuden eri johtotehtävissä.

Sahaliiketoiminnan johtajaksi on nimitetty Tuomo Visanko. Hän on viimeksi toiminut Puutuotetoimialan tuotantojohtajana.

Kaikki nimitykset astuvat voimaan välittömästi. Toimialalle ja liiketoiminta-alueille nimitetään itsenäiset johtoryhmät lähiviikkoina.

Lisätietoja antaa:
Toimialajohtaja Matti Lindahl, UPM, Puutuotteet, puh. +49 171 6127 688