UPM:n Puutuotetoimialan alihankintasuhteet säilyvät ennallaan YT-neuvottelujen ajan

UPM:n tänään ilmoittamat Puutuotetoimialaa koskevat YT-neuvottelut eivät vaikuta neuvottelujen kestäessä alihankintasuhteisiin. Mahdollisista vaikutuksista voidaan kertoa vasta YT-neuvottelujen lopputuloksen selvittyä lokakuun lopulla.

Neuvottelujen lopputuloksella ei kuitenkaan arvioida olevan merkittävää vaikutusta UPM:n ostotavoitteisiin yksityismetsistä.

Lisätietoja antavat:
Alihankintakontaktit: Tehtaanjohtajat
Puunhankinta: Metsäpäällikkö Hannu Vainio, UPM Metsä, puh. 0204 16 3800

UPM
Viestintä
30.8.2004