UPM:n Myllykosken tehdas pysähtyy, henkilöstöä tuetaan Työstä työhön -ohjelmalla

​(UPM, Helsinki, 9.12.2011 klo 9.30) – Paperin tuotanto UPM:n Myllykosken tehtaalla loppuu ensi viikon aikana. UPM:n käynnistämä Työstä työhön -ohjelma tehtaan sulkemiseen liittyvien henkilöstövaikutusten lievittämiseksi jatkuu. Ohjelmaan sisältyy aktiivisia työllistämistä ja uudelleenkoulutusta edistäviä toimenpiteitä yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

UPM hakee myös yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kouvolan kaupungin kanssa Myllykosken tehtaalle uutta teollista toimijaa.

Lisätietoja antaa:
Tehtaanjohtaja Timo Suutarla, UPM, Myllykosken tehdas, puh. 040-1865 995

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News


UPM Myllykosken tehdas
Myllykosken paperitehdas valmistaa päällystettyjä ja päällystämättömiä aikakauslehtipapereita. Tehtaan kolmen tuotantolinjan vuosittainen kokonaiskapasiteetti on 600 000 tonnia. Kymenlaaksossa Kouvolan Myllykoskella sijaitseva tehdas työllistää 371 henkilöä. Tehdas on perustettu vuonna 1892.