UPM:n Miramichin tehdas käynnistyi kolmen kuukauden lomautuksen jälkeen

(UPM, Miramichi, 4.5.2006) - UPM:n Miramichin tehdas Kanadassa käynnistyi keskiviikkona kolmen kuukauden tauon jälkeen. Tappiollinen tehdas pysäytettiin ja sen työntekijät lomautettiin helmikuun alussa.

Seisokin aikana tehtaalla on laadittu kustannussäästö- ja tuloksenparannusohjelma, joka tähtää tehtaan kiinteiden ja muuttuvien kustannusten vähentämiseen ja tuotantotehokkuuden selkeään nostamiseen.

"Keskittymällä tämän pitkäjänteisen ohjelman toteuttamiseen Miramichilla on realistiset mahdollisuudet muuttua jälleen kannattavaksi ja jatkaa tärkeänä paikallisena tehtaana Pohjois-Amerikan markkinoilla," sanoo UPM:n aikakauslehtipaperitoimialan johtaja Jyrki Ovaska.

Ohjelman mukaan tehtaan henkilöstökustannukset vähenevät 12 %. Säästöt koskevat tehtaan työntekijöitä, toimihenkilöitä ja johtoa ja niistä on sovittu ammattiyhdistyksen paikallisten osastojen kanssa. Kustannussäästöt saavutetaan alentamalla palkkoja ja vähentämällä henkilöstöä. Palkanalennukset ovat voimassa vuoteen 2008 asti. Henkilöstö on myös sopinut pidättäytyvänsä tämän vuoden yleissopimuksen mukaisista palkankorotuksista.

Tehtaan tuottavuuden parantamiseksi avaintyöntekijöitä on koulutettu UPM:n Blandinin tehtaalla Yhdysvalloissa, Caledonianin tehtaalla Skotlannissa ja Rauman tehtaalla Suomessa. Lisäksi UPM vahvistaa Miramichin tuotanto-osaamista tulevina kuukausina tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Kanadassa New Brunswickin provinssin hallitus on tehnyt aktiivista yhteistyötä UPM:n johdon kanssa kolmen kuukauden lomautuksen aikana.

"Tulosparannusohjelmalta odotetaan tuloksia tasaisesti ja nopeasti lähikuukausien aikana startin jälkeen. Valtaosan ohjelman tavoitteista arvioidaan toteutuvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, ja ohjelman toteutumista seurataan kuukausittain. Mikäli liiketoimintaolosuhteet heikkenevät, tilanne voi muuttua, mutta tällä hetkellä edellytykset kannattavaan toimintaan Miramichissa ovat paremmat kuin vuosiin."

Molempien Miramichin päällystettyä aikakauslehtipaperia (LWC) valmistavien paperikoneiden arvioidaan aloittavan toimitukset asiakkaille toukokuun puoleen väliin mennessä.