UPM:n Kymin tehtaalla mittavat uudistustyöt

(UPM, Helsinki, 17.8. 2007) UPM:n Kymin tehtaalla toteutetaan elokuun loppupuolella investointitöitä, joista merkittävin on paperikone 9:n uudistaminen. Lisäksi sellutehtaalla tehdään talteenottolaitosprojektin kytkentätöitä mäntykeittämö 3:n uuden esihöyrystyssiilon sekä raakavesipumppaamon käyttöönottamiseksi. Uudistusten sekä normaalien huolto- ja kunnossapitotöiden takia koko tehtaan seisokki on 20.-24.8. Prosessien alasajo aloitettiin 16.8., ja tuotannossa koko integraatti on jälleen 28.8.

Paperikone 9:llä uudistetaan koneen automaatio – ja laadunohjausjärjestelmä, modernisoidaan perälaatikko sekä asennetaan ajettavuuden parantamiseen liittyviä laitteita. Uudistukset lisäävät koneen tehokkuutta sekä helpottavat sen ajettavuutta ja kunnossapitoa. Nyt tehtävien uudistusten arvo on noin 10 miljoonaa euroa.

Sellutehtaan kemikaalien talteenottolaitos-projektissa tehdään putkisto-, sähköistys-, ja automaatio-osuuksien liitäntöjä ja liitäntävalmiuksia olemassa oleviin sellu- ja paperitehtaan prosesseihin sekä näihin liittyviä rakennustöitä. Koko tehtaan uusi raakaveden syötön runkoputkisto ja raakavesipumput liitetään ja otetaan käyttöön seisokin yhteydessä. Liitäntätöihin ja käyttöönotettaviin investointeihin kuuluu myös keittämö 3:n mäntyhakkeen esihöyrystys.

Meneillään olevan talteenottolaitoksen rakentaminen Kymille on UPM:n ja koko Suomen metsäteollisuuden suurin investointi tällä hetkellä. Uusinnassa korvataan kaksi vanhentunutta kemikaalien talteenottolinjaa yhdellä nykyaikaisella linjalla. Uusi talteenottolaitos käynnistyy kesällä 2008.

Talteenottolaitos-projektin liitäntä- ja kytkentätöiden lisäksi sellutehtaalla ja Kymin Voimalla tehdään normaaleja vuosihuoltoon liittyviä korjaus-, tarkastus- ja pesutöitä. Seisokkiajan töiden ja tehtaan käynnistyksen johdosta lähiympäristössä saattaa esiintyä hajuhaittoja. Myös muissa tehtaan tuotantoyksiköissä tehdään runsaasti erilaisia huolto-, korjaus- ja investointitöitä. Seisokkitöihin osallistuvien ulkopuolisten henkilöiden määrä nousee yli 1300.

Lisätiedot:
Kymi: tehtaanjohtaja Yngve Lindström, puh. 040 503 4154
Sellutehtaan talteenottolaitosprojekti: projektinjohtaja Matti Haukijärvi, puh. 040 543 2901