UPM:n Kymin sellutehtaan talteenottolaitos vihittiin käyttöön Kuusankoskella

(UPM, Kuusankoski, 16.10.2008 klo 15) – UPM:n Kymin sellutehtaan kemikaalien talteenottolaitos on vihitty käyttöön tänään Kuusankoskella. Vihkimisen toimitti Uusi Kouvola -työryhmän vetäjä, muutosjohtaja Lauri Lamminmäki allekirjoittamalla vihkimisasiakirjan, jossa todetaan vastuullinen ja ympäristöä kunnioittava toiminta. Vihkimisasiakirjan toinen allekirjoittaja on UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Lauri Lamminmäki näkee kesällä käynnistyneen investoinnin merkityksen tärkeänä vuodenvaihteessa syntyvän uuden Kouvolan näkökulmasta. "Kymenlaakson tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että metsäteollisuus panostaa jatkossa entistäkin vahvemmin jalostusasteen nostamiseen, uusien tuotteiden kehittämiseen ja paperin ohella myös muiden puuraaka-aineeseen perustuvien tuotteiden kehittämiseen. Uusi Kouvola haluaa omassa roolissaan ja omilla toimillaan olla tukemassa tätä kehitystyötä", Lamminmäki sanoo.

Toimitusjohtaja Pesosen mukaan Kymin talteenottolaitoksen investointi kuvastaa hyvin UPM:n investointilinjaa viimeisen viiden vuoden aikana. Puolet UPM:n strategisista investoinneista on suunnattu energia- ja sellukapasiteetin laajentamiseen tai parantamiseen, missä yhtiö näkee monia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Kymi on osa tätä tulevaisuutta.

Kymillä toteutettu 340 miljoonan euron hanke on yksi Suomen suurimmista teollisuusinvestoinneista viime vuosina. Metsä- ja bioenergia ovat Kuusankoskella vahvaa osaamisen aluetta, mitä uuden laitoksen rakentaminen on tukenut entisestään.

Laitos käynnistyi kesäkuussa, ja jo nyt voidaan todeta, että sen ansiosta Kymin tehtaan päästöt ilmaan ovat vähentyneet. Rikkidioksidipäästöjen määrä on normaalikäynnissä niin pieni, että mittaustarkkuudessa lukemaksi saadaan nolla. Fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat vain murto-osa teollisuuden keskiarvosta. Uusi talteenottolaitos mahdollistaa Kymin tehdasintegraatin energiantuotannossa biopolttoaineiden osuuden nousemisen jopa yli 90 prosentin. "Olemme ottaneet pitkän harppauksen kohti hiilidioksidineutraalia hienopaperituotantoa", tehtaanjohtaja Yngve Lindström sanoo.

Lisätietoja antaa:
Tehtaanjohtaja Yngve Lindström, UPM, Kymi, puh. 040 503 4154

Lisätietoja ja kuvia myös hankkeesta kertovassa pressikansiossa