UPM:n Kymin sellutehdasprojektissa muurattiin peruskivi Kuusankoskella

(UPM, Kuusankoski, 17.1.2007) – UPM:n Kymin sellutehtaan kemikaalien talteenottolaitoksen peruskivi muurattiin Kuusankoskella 17. tammikuuta. Mittava rakennusprojekti on edennyt Kuusankoskella aikataulun mukaisesti. Projekti alkoi viime keväänä, ja uusi talteenottolaitos käynnistyy kesällä 2008.

Uuden talteenottolaitoksen rakentaminen Kymille on UPM:n ja koko Suomen metsäteollisuuden suurin meneillään oleva investointi. Sen arvo on 325 miljoonaa euroa. Uusinnassa korvataan kaksi vanhentunutta kemikaalien talteenottolinjaa yhdellä nykyaikaisella linjalla.

Investointi turvaa Kymin paperitehtaan sellun saannin ja varmistaa Kymin kehityksen kilpailukykyisenä hienopaperi-integraattina. Investoinnin jälkeen tehtaan vuotuinen paperin tuotantokapasiteetti ylittää 900 000 tonnia.

Investoinnilla pystytään lisäämään Kymin paperi- ja selluintegraatin energiaomavaraisuutta, alentamaan valmistuskustannuksia ja vähentämään ympäristökuormitusta kuten fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Laitos mahdollistaa biopolttoaineiden käytön lisäämisen ja biosähkön tuotantokapasiteetin kaksinkertaistumisen. Talteenottoinvestointi on tärkeä osa tehtaan uudistusohjelmaa yhdessä uusien toimintamallien kanssa.

Tilaisuudessa puhunut UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen totesi, että hanke on UPM:lle tärkeä metsäteollisuuden muuttuneessa toimintaympäristössä. "UPM:n on oltava yhä kilpailukykyisempi ja kannattava kaikissa olosuhteissa. Energiatehokkuudesta on tullut entistä merkittävämpi kilpailutekijä. UPM on pitkäjänteisesti parantanut energiatehokkuuttaan investoinneilla Suomessa ja muissa toimintamaissaan."

Hieno- ja erikoispaperit -toimialasta vastaavan johtaja Matti Lievosen mukaan Kymin uudistaminen luo lisäedellytykset olla paras toimija tällä teollisuuden alalla Euroopassa. Hienopaperit ovat UPM:n ydinliiketoiminta-aluetta, ja Kymin tehtaan kehittämisellä lujitetaan toiminta-alueen kehittymistä ja tuloksentekoa.

Valtiovallan tervehdyksen tilaisuuteen toi kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen.

Kemikaalien talteenotto kuuluu sellunvalmistuksen pääprosesseihin. Talteenottolaitoksen tehtävänä on sellun keitossa käytettyjen kemikaalien talteenotto ja palautus uudelleen käyttöön. Samalla keitossa liuenneen puun energia hyödynnetään.

Lisätietoja antaa: Projektinjohtaja Matti Haukijärvi, puh. 040 543 2901