UPM:n Kymin ja Kaukaan tehtaiden yt-neuvottelut päättyivät

(UPM, Kouvola/Lappeenranta, 16.4.2010 klo 14) – UPM:n Kymin ja Kaukaan paperi- ja sellutehtailla helmikuussa käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Neuvotteluissa käsiteltiin kilpailukyvyn parantamiseen liittyviä toimintatapojen muutoksia ja niistä johtuvaa henkilöstön vähentämistarvetta. Toimintatapoja muutetaan tiivistämällä yhteistyötä eri osastojen välillä ja tehostamalla tehtaiden yhteisten resurssien käyttöä.

Neuvottelujen tuloksena Kymin ja Kaukaan henkilökunta vähenee yhteensä 200 henkilöllä, joista 147 on työntekijöitä ja 53 toimihenkilöitä. Henkilöstövähennykset toteutetaan pääsääntöisesti vuoden 2010 aikana. Vähennyksistä lähes puolet voidaan toteuttaa eläkejärjestelyin.

Lisätietoja antavat:

Henkilöstöpäällikkö Eija Tuominen, UPM Kymi, puh. 02041 67260 tai 040 825 9905
Henkilöstöpäällikkö Klaus Enwald, UPM Kaukas, puh. 02041 54071 tai 040 520 9482