UPM:n Kulttuurisäätiö hallinnoimaan merkittävää taideomaisuutta

(UPM, Helsinki, 23.3 2006) – UPM on perustanut Kulttuurisäätiön, jonka omistukseen ja hoitoon luovutettiin 689 yhtiön omistamaa taideteosta. Taideteosten tämänhetkinen markkina-arvo on 5,8 miljoonaa euroa. Säätiön taideteokset sijaitsevat yhtiön tiloissa 14 paikkakunnalla eri puolilla Suomea sekä Augsburgissa Saksassa. Taideomaisuuden lisäksi UPM luovutti Kulttuurisäätiölle 162 000 osaketta ja 200 000 euroa toimintaedellytysten turvaamiseksi.

UPM:n hallitus valitsi Kulttuurisäätiön hallituksen puheenjohtajaksi vuorineuvos Gustaf Serlachiuksen ja varapuheenjohtajaksi ekonomi Jarmo Laihon. Muut jäsenet ovat taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila, hallintojohtaja Matti Lounasmeri ja sisäisen tarkastuksen johtaja Kari Toikka. Säätiön toimihenkilöt nimitetään myöhemmin keväällä.

Kulttuurisäätiön tavoitteena on UPM:n kulttuuriperinnön ja erityisesti sen keskeisen suomalaisen taideomaisuuden säilyttäminen, asiantunteva hoito sekä kyseisen taideomaisuuden tunnetuksi tekeminen. Tämä toteutetaan näyttelyitä järjestämällä sekä harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Säätiölle siirtynyt suomalainen teoskokoelma sisältää sekä taiteellisesti että kansallisesti merkittäviä maalauksia ja veistoksia, jotka ovat eri aikoina tulleet UPM:n edeltäjäyhtiöiden omistukseen. Kokoelman nimekkäimpiä taiteilijoita ovat Emil Wikström, Berndt Lindholm, Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Victor Westerholm ja Elin Danielsson. Kokoelmassa on yhtiön teollisen perinnön kannalta tärkeitä teoksia ja teossarjoja, joiden tekijöinä ovat mm. Eero Järnefelt ja Hugo Simberg.

Säätiön hallintaan on tarkoitus siirtää lisäksi kolme erillistä pienkokoelmaa, joissa on suomalaista
metalligrafiikkaa 1980-luvulta, venäläistä nykytaidetta 1970- ja 80-luvuilta sekä kansainvälistä nykytaidetta 1900-luvun loppupuolelta. UPM:n taidekokoelman suuruus kokonaisuudessaan on lähes 2 500 teosta.


Lisätietoja antaa:
UPM:n kulttuurijohtaja Eero Niinikoski, puh 0204 15 2100 tai 0400-251 192.