UPM:n Kaukaan tehdasalueelle Lappeenrantaan rakennetaan biopolttoaineita hyödyntävä yhteisvoimalaitos

(UPM, Helsinki, 8.5.2007 klo 10.00) - UPM, Pohjolan Voima ja Lappeenrannan kaupungin omistama Lappeenrannan Energia ovat sopineet yhteisvoimalaitoksen rakentamisesta UPM:n Kaukaan tehdasalueelle. Investoinnin kokonaisarvo on 244 miljoonaa euroa. Laitos käynnistyy keväällä 2010.

Uusi voimalaitos tuottaa prosessihöyryä ja sähköä UPM:n Kaukaan tehtaille sekä sähköä ja kaukolämpöä Lappeenrannan Energialle. Voimalaitoksen lämpöteho on noin 385 MWTH. Sen polttoaineita ovat kuori ja metsäenergiapuu eli oksat, latvukset, kannot ja pienpuu sekä turve.

"Uusi voimalaitos varmistaa Kaukaan tehtaidemme energiahuoltoa. Se on myös uusin esimerkki UPM:n määrätietoisesta politiikasta hyödyntää biopolttoaineita energiantuotannossa. Uusi voimalaitos pystyy käyttämään tehokkaasti hyväksi tehdasalueella syntyvät energiakäyttöön soveltuvat biomassapohjaiset sivutuotteet", kertoo UPM:n energiajohtaja Anja Silvennoinen.

Hankkeen toteuttaa Kaukaan Voima Oy, josta Pohjolan Voima Oy omistaa 54 % ja Lappeenrannan Energia Oy 46 %. UPM:n omistusosuus Pohjolan Voimassa on 42 %.

"Pohjolan Voima on toteuttanut useita suuria biovoimalaitoshankkeita ja olemme havainneet, että yhteisvoimalaitoshankkeissa toiminta Pohjolan Voiman kanssa on hyödyksi kaikille osapuolille," toteaa Anja Silvennoinen. "Viimeisin esimerkki tästä on Rauman Voima, joka tuottaa energiaa sekä UPM:n Rauman tehtaille että Rauman kaupungille. Vastaavalla tavalla olemme toimineet myös Kuusankoskella, Ristiinassa, Savonlinnassa ja Pietarsaaressa."

Uusi voimalaitos korvaa Kaukaan tehtaan yli 30 vuotta toimineen kattilalaitoksen sekä pääosan Lappeenrannan Lämpövoiman yli 30 vuotta vanhan Mertaniemen voimalaitoksen tuotannosta.

"Yhteisvoimalaitos turvaa Lappeenrannan kaupungin asukkaille kaukolämmön saatavuuden. Vanhan Mertaniemen maakaasuvoimalaitoksen säilytämme varavoimalaitoksena tasaamaan kuormitushuippuja," kuvailee Lappeenrannan Energia Oy:n toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen uuden voimalaitoksen merkitystä.

Lisätietoja:
Energiajohtaja Anja Silvennoinen, UPM, puhelin 020 415 0733
Paikallisjohtaja Raimo Särkelä, UPM, Kaukas, puhelin 020 415 4548
Toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen, Lappeenrannan Energia Oy, puhelin 040 548 6360
Johtaja Jari Niemelä, Pohjolan Voima Oy, puhelin 050 313 3416