UPM:n Kaukaan ja Kymin tehtaat jatkavat toiminnan tehostamista

(UPM, Lappeenranta ja Kouvola, 16.2.2010 klo 10.00) – UPM:n Kaukaan ja Kymin paperi- ja sellutehtaiden toiminnan tehostaminen jatkuu. Tavoitteena on tehtaiden kilpailukyvyn parantaminen siirtymällä aiempaa joustavampaan ja kustannustehokkaampaan tapaan toimia.

Käytön ja kunnossapidon ja eri osastojen välistä yhteistyötä tiivistetään sekä Kaukaan ja Kymin yhteisten resurssien käyttöä tehostetaan.

Koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät tehtailla helmikuun aikana. Suunniteltujen uudelleenjärjestelyjen henkilöstövaikutus on arviolta noin 100 henkilöä molemmilla tehtailla. Suunniteltujen järjestelyjen toteuduttua Kaukaan henkilöstömäärä on noin 700 ja Kymin noin 600 henkilöä vuoden 2010 loppuun mennessä. Tällä hetkellä Kaukaan sellu- ja paperitehtailla sekä tehdaspalvelussa työskentelee noin 800 henkilöä ja Kymillä noin 700 henkilöä.

"Paperiteollisuuden toimintaympäristö on edelleen haastava. Toiminnan tehostamisella pyritään kustannuskilpailukyvyn ja tuottavuuden merkittävään parantamiseen myös tulevaisuudessa. UPM:n tavoitteena on olla kustannusjohtaja erittäin kilpailluilla paperimarkkinoilla," sanoo tuotantojohtaja Arto Lampinen Paperiliiketoiminnasta.

Lisätietoja antavat:
Tehtaanjohtaja Raimo Särkelä, UPM Kaukas, puh. 02041 54548 tai 040 581 4734
Tehtaanjohtaja Timo Suutarla, UPM Kymi, puh. 02041 53600 tai 040 186 5995
Tuotantojohtaja Arto Lampinen, UPM Paperiliiketoiminta, puh. 02041 50609 tai 040 834 9350