UPM:n Kajaanin tehtaan yhteistoimintaneuvottelut päätökseen, työehtosopimusneuvottelut jatkuvat

(UPM, Kajaani 14.2.2008 klo 14.30) – UPM:n Kajaanin tehtaan ja henkilöstöryhmien edustajien väliset yt-neuvottelut päättyivät 8. helmikuuta. Neuvottelut käytiin paikallisesti vakavassa, mutta avoimessa ja rakentavassa hengessä.

Neuvotteluissa haettiin vaihtoehtoisia ratkaisuja tehtaan kilpailukyvyn ja kustannus- ja toimintatehokkuuden parantamiseksi sekä paperikone 4:n 10 kuukauden seisokin toteuttamiseksi. Yt-neuvottelut koskivat koko tehdasta ja kaikkia henkilöstöryhmiä.

Kustannustehokkuuden parantamiseksi UPM:n Kajaanin tehdas järjestelee tuotantoa, kunnossapitoa ja näiden tukitoimintoja uudelleen. Tämä vähentää työvoiman tarvetta 27 toimihenkilöllä ja arviolta 47 työntekijällä. Yt-neuvottelujen rinnalla edenneet paikalliset TES:n 11§:n neuvottelut jatkuvat tehtaalla, minkä vuoksi työtä vaille jäävien työntekijöiden kokonaislukumäärä selviää maaliskuun lopussa paikallisten neuvotteluiden päättyessä.

UPM ilmoitti joulukuussa vähentävänsä sanomalehtipaperin tuotantokapasiteettia 250 000 tonnia. Osana tätä ilmoitusta Kajaanin tehtaan paperikone 4 suljetaan kymmeneksi kuukaudeksi 26. helmikuuta alkaen. Väliaikaisesta sulkemisesta johtuvat lomautukset vastaavat 30 työntekijän työpanosta. Arvio lomautettavien lukumäärästä yt-neuvotteluiden alkaessa oli 110 henkilöä.

Kajaanin tehtaan kesälomitukset hoidetaan sisäisesti, mistä johtuen lomautusten todellinen kesto tulee henkilötasolla olemaan ilmoitettua 10 kuukautta lyhyempi.

Työtä vaille jäävät ja lomautettavat ovat etusijalla UPM:ssä avoimina oleviin tehtäviin edellyttäen, että tehtäväkohtainen soveltuvuus ja osaaminen ovat kohdallaan.

UPM:n sanomalehtipaperikapasiteetin vähentäminen Kajaanin paperikone 4:lla johtuu sanomalehtipaperin markkinatilanteesta. Asiaan vaikuttaa myös tehtaan kustannuskilpailukyky, raakapuun saatavuus ja sen kustannuskehitys sekä energian kustannuskehitys Suomessa.

"Olen tyytyväinen henkilöstöryhmien panokseen ja keskusteluun yt-neuvotteluissa. Yhteinen tavoitteemme on ollut ja tulee olemaan Kajaanin tehtaan tulevaisuuden varmistaminen. Päätökset eivät ole olleet helppoja, mutta vallitsevassa tilanteessa välttämättömiä. Nyt meidän on keskityttävä keskeneräisten paikallisten tes-neuvotteluiden loppuun saattamiseen, mikä on olennainen osa kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Työ paperikone 4:n uudelleen käynnistämisen varmistamiseksi ja tehtaan tulevaisuuden eteen jatkuu", tehtaanjohtaja Kari Pasanen toteaa.

UPM:n Kajaanin tehtaalla työskentelee 577 henkilöä.

Lisätietoja antaa:
Tehtaanjohtaja, Kari Pasanen, UPM, Kajaani, puh. 0204 14 2100.