UPM:n Kajaanin tehtaan tiloihin työpaikkoja noin sadalle

(UPM, Helsinki, 26.11.2008 klo 10.00) – UPM:n Kajaanin tehtaan tiloihin perustettava yritysalue kehittyy. Yhtiö on solminut uusia aiesopimuksia tehdasalueelle tulevien yritysten kanssa. Tähän asti solmittujen aiesopimusten työllistävä vaikutus on noin 75-130 henkilöä. Sopimusneuvottelut jatkuvat useiden Kajaanin yritysalueesta kiinnostuneiden yritysten kanssa.

UPM on solminut aiesopimukset seuraavien yritysten kanssa:

- Tehdaspalvelu ja kunnossapitotoimintaa harjoittava Empower Oy. Arvioitu työllistävä vaikutus on 40-60 henkilöä
- Rakennetun ympäristön dokumentointiin erikoistunut Sillman Digital Oy. Arvioitu työllistävä vaikutus on 10-20 henkilöä
- Puunkäsittelyä harjoittava EkoPine Oy. Arvioitu työllistävä vaikutus on 10-20 henkilöä
- Puhdistus- ja purkutoimintaa harjoittava Sotkamon Erikoispuhdistus Oy. Arvioitu työllistävä vaikutus on noin 5 henkilöä

Lisäksi UPM on jo aiemmin julkistanut aiesopimuksen teknologia-alan suunnittelu- ja palveluyrityksen Protaconin kanssa. Arvioitu työllistävä vaikutus on 10-20 henkilöä.

Teknologiaohjelma

UPM käynnistää yhdessä Metson ja Oulun yliopiston kanssa Kajaanissa teknologiaohjelman uusiutuvan kemiallisen puunjalostusteollisuuden mittaus- ja säätöratkaisujen kehittämiseksi. Teknologiaohjelma on kolmivuotinen ja se käynnistyy vuoden 2009 alussa. Ohjelman arvioidaan työllistävän 5-10 henkilöä UPM:n Kajaanin tehtaalta.

Työstä työhön -ohjelma

UPM tekee rekrytointiyhteistyötä muun muassa kaivosyhtiö Talvivaaran kanssa. Kajaanin tehtaalta Talvivaaraan on siirtynyt noin 15 henkilöä 10.9.2008 jälkeen. Uuden työpaikan muualta UPM:n ulkopuolelta on tähän mennessä löytänyt noin 35 henkilöä.

Tähän mennessä 11 henkilöä on sijoittunut yhtiön sisällä muihin tehtäviin. Eläkeratkaisujen piirin siirtyy noin 100 henkilöä.

Työstä työhön -ohjelmalla UPM tukee taloudellisesti uudelleenkoulutusta ja -työllistymistä, yrityksen perustamista sekä työn vuoksi paikkakunnalta toiselle muuttoa.

Lisätietoja antavat:
Johtaja Hans Sohlström, Konsernin yhteistyösuhteet ja kehitys, UPM, puh. 0400-547717
Tekninen johtaja Jarmo Torvinen, UPM Kajaani, puh. 040-5883696
Tutkimus- ja kehitysjohtaja Pekka Hurskainen, UPM Tutkimuskeskus, puh. 0400 645 969

Tietoja yrityksistä:
Empower Oy on Suomen ja Baltian suurimpia energia- ja telealan sekä teollisuuden palveluja tarjoavia yrityksiä. Empowerilla on toimintaa kymmenillä paikkakunnilla Suomessa, Ruotsissa, Baltian maissa ja Venäjällä. Liikevaihto on 250 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 3000. www.empower.fi

Sillman Digital Oy mallintaa ja dokumentoi rakennettua ympäristöä. Yritys elää vahvaa nousukautta ja on siirtymässä kansainvälisille markkinoille. Yritys kehittää toimialaansa liittyviä järjestelmiä ja on alallaan kehityksen kärjessä. Yritys käyttää uusinta teknologiaa. www.sillman.com

Ekopine Oy on vuonna 1993 perustettu oululainen mäntyöljyn jatkojalostaja. Ekopine valmistaa puunkäsittelytuotteita, teollisuuskemikaaleja, pesu- ja puhdistustuotteita ja biovoiteluaineita.

Sotkamon Erikoispuhdistus Oy on rakennusten purkutöihin keskittynyt yritys. Yrityksen toimintaan kuuluvat normaalien rakennuspurkutöiden lisäksi timanttiporaus ja -sahaustyöt, asbesti- ja homepurkutyöt sekä ilmanvaihtokanavien puhdistus. Yritys on perustettu vuonna 1986 Sotkamossa. Yrityksessä työskentelee noin 25 henkilöä.