UPM:n Kajaanin entinen tehdasalue on nyt Renforsin Ranta - Yritysalueelle syntymässä yli 400 työpaikkaa

(UPM, Helsinki, 5.2.2009 klo 12) – UPM:n Kajaanin paperitehtaan entisiin tiloihin perustettava yritysalue on nimetty Renforsin Rannaksi. Alue on saanut nimensä entisen kajaanilaisen monialaisen tehtailijan Herman August Renforsin (1849–1928) mukaan.

UPM on tehnyt jälleen uusia sopimuksia alueelle tulevien yritysten kanssa. Tähän mennessä UPM on solminut sopimuksia tilojen vuokraamisesta kaikkiaan 22 yhtiön kanssa. Sopimuksista 13 on aiesopimusta ja 9 sitovaa sopimusta.

Jos kaikki sopimukset toteutuvat suunnitellusti, niiden työllistävä vaikutus on yhteensä noin 360–440 henkilöä. Neuvottelut jatkuvat uusien Kajaanin yritysalueesta kiinnostuneiden yritysten kanssa.

UPM:n yhteistyösuhteista ja kehityksestä vastaava johtaja Hans Sohlström on tyytyväinen yritysalueen hyvään kehitykseen.

"Yrittäjälähtöinen ajattelumme ja kainuulainen erinomainen talkoohenki ovat tuottaneet tulosta. Olemassa oleva infrastruktuuri ja osaava tehtaan työvoima on kiinnostanut yrityksiä. Vaikeasta maailmantalouden tilanteesta huolimatta yritykset uskovat tulevaisuuteen."

Jotta uusi yritysalue pystyisi palvelemaan alueelle sijoittuvia yrityksiä entistä paremmin, Renforsin Rannalle on muodostettu oma organisaatio. Renforsin Rannan johtoon on nimitetty Jarmo Torvinen. Torvinen on työskennellyt tätä ennen UPM Kajaanin teknisenä johtajana.

Yritysalueelle on myös perustettu nettisivut, jotka palvelevat alueesta ja sen yrityksistä kiinnostuneita. Nettisivut löytyvät osoitteesta www.renforsinranta.fi.

 

Työstä työhön -ohjelma

Työstä työhön -ohjelmalla UPM tukee taloudellisesti Kajaanin tehtaan henkilöstön uudelleenkoulutusta ja -työllistymistä, yrityksen perustamista sekä työn vuoksi paikkakunnalta toiselle muuttoa.

Kajaanin tehtaalla työttömyysuhan alaiseksi jääneestä 535 henkilöstä noin 200 oli helmikuun alussa ilman työ- tai opiskelupaikkaa.

Uuden työpaikan UPM:n ulkopuolelta on tähän mennessä löytänyt noin 110 henkilöä. Heistä noin 70 on sijoittunut Renforsin Rannan yrityksiin. Noin 25 henkilöä on sijoittunut yhtiön sisällä muihin tehtäviin. Oman yrityksen perustaneita on noin 20 ja opiskelemaan on lähtenyt noin 20. Eläkeratkaisujen piirissä on noin 150 henkilöä.

UPM:n Työstä työhön -ohjelman myötä Kajaanin tehtaalla on järjestetty useita koulutus- ja yritysesittelytilaisuuksia sekä tuettu muutoksessa jaksamista.

Kajaanin tehtaalla 14. tammikuuta pidetty kaikille työnhakijoille avoin Rekry- ja koulutustapahtuma veti tehtaalle yli 600 kävijää. Messujen järjestelyistä vastasivat UPM, Kajaanin kaupunki, Työ- ja elinkeinotoimisto, Edukai ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hyvän vastaanoton kannustamana messuja suunnitellaan järjestäväksi uudelleen ensi syksynä.

Rekrytointiyhteistyö

UPM aloittaa rekrytointiyhteistyön sohvavalmistaja Suomi-Soffan kanssa. Suomi-Soffan Kajaanissa sijaitseva tehdas laajenee ja tehtaan henkilöstömäärä kasvaa tämän vuoden aikana noin 50 henkilöllä. Vuonna 2010 kasvun uskotaan jatkuvan noin 30 henkilöllä. Tehdas työllistää tällä hetkellä Kajaanin alueella noin 200 ihmistä.

"Sohvanvalmistuksessa on monia työvaiheita, jossa varsinkin prosessiosaamisesta on hyötyä. Koulutamme itse kaikki uudet työntekijämme. Rekrytointiyhteistyö UPM:n kanssa tarjoaa hyvän mahdollisuuden prosessimiehille uudelleen kouluttautua ja työllistyä Kajaaniin", Suomi-Soffan Kajaanin tehtaan vastaava Riitta Turpeinen sanoo.

Renforsin Rannan yrityksiä:
- Empower
- SOK
- Protacon Group
- Sotkamon Erikoispuhdistus
- Kainuun Lajittelukeskus
- Konsulttipalveluyritys Sweco Oy
- Telahuoltoa ja –valmistusta harjoittava PR-Rolls
- Siivouspalvelu Clean and Safe Lappalainen Oy
- AKE-GEARS Oy
- Ekopine Oy
- Tietoliikenteen ja tietoturvan konsultointiyritys Ymon Oy
- Kainuun Keskuspesula Oy

Lisätietoja antavat:
Johtaja Hans Sohlström, UPM, Konsernin yhteistyösuhteet ja kehitys, puh. 0400 547 717
Henkilöstöpäällikkö Tapio Laine, UPM Kajaani, puh. 040 565 8472
Johtaja Jarmo Torvinen, Renforsin Ranta puh. 040 588 3696
Kajaanin tehtaan vastaava, Suomi-Soffa, Riitta Turpeinen 03-607 0502

www.renforsinranta.fi


Renforsin Ranta logo, jpg »
Renforsin Ranta mv logo, jpg »