UPM:n Jussi Pesosesta Euroopan paperiteollisuuden liiton puheenjohtaja

(CEPI ja UPM, Brysseli, 12.12.2011 klo 11.00 ) – Euroopan paperi- ja selluteollisuusliitto (CEPI) on nimittänyt UPM:n toimitusjohtajan Jussi Pesosen uudeksi puheenjohtajakseen. Pesonen aloittaa tehtävässä vuoden 2012 alusta. CEPI:n nykyinen puheenjohtaja, Sappi Europen toimitusjohtaja Barry Wiersum siirtyy järjestön varapuheenjohtajaksi.

CEPI on Brysselissä toimiva voittoa tavoittelematon eurooppalainen järjestö, jonka 19 jäsenmaata edustavat neljäsosaa koko maailman sellu- ja paperituotannosta.

Puheenjohtajaksi nimitetty Pesonen sanoo EU:n tarvitsevan kilpailukykyistä metsäteollisuutta, jotta hiilidioksidipäästöille asetetut tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Hän muistuttaa metsäteollisuuden olevan tärkein bioenergian ja uusiutuvien puupohjaisten biotuotteiden tuottaja Euroopassa.

Pesonen uskoo eurooppalaisten kuluttajien olevan kiinnostuneita korvaamaan öljypohjaisia tuotteita uusiutuvilla ja kierrätettävillä biotuotteilla. ”Euroopan poliittisten päättäjien olisi siis tärkeää varmistaa kilpailukykyinen toimintaympäristö metsäteollisuudelle”, hän sanoo.

Pesonen nostaa esille kolme asiaa, joissa EU:n päätökset vaikuttavat suoraan metsäteollisuuden menestysedellytyksiin Euroopassa. ”EU:n uusiutuvan energian politiikka on lisännyt biomassan energiakäyttöä, mikä heikentää metsäteollisuudelle keskeisten raaka-aineiden tarjontaa. Meriliikenteen rikkidirektiivi nostaa Pohjois-Euroopan laivakuljetusten kustannukset tasolle, joka ei ole enää kilpailukykyinen. Lisäksi EU:n alueelle rajoittuvassa päästökauppajärjestelmässä pitää jatkossakin huomioida globaalissa kilpailussa toimivien alojen kilpailukykyhaasteet.”

Pesonen syntyi vuonna 1960 ja hän on valmistunut prosessitekniikan diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta. Hänet nimitettiin UPM:n toimitusjohtajaksi tammikuussa 2004.

Lisätietoja antavat:
Daniela Haiduc, viestintäpäällikkö, CEPI, puh. +32 473 562 936, d.haiduc@cepi.org
Pirkko Harrela, viestintäjohtaja, UPM, puh. 020 415 0588, pirkko.harrela@upm.com

Linkki UPM:n kuvapankkiin: http://www.upm.com/FI/MEDIA/Mediakeskus/Kuvat/Ihmiset/Yhtion-johtajisto/Pages/default.aspx

UPM, Viestintä

Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 500 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi 

CEPI aisbl - The Confederation of European Paper Industries: www.cepi.org