UPM:n Jämsänkosken tehtaan yt-neuvottelut päättyivät ja lomautustarve vältetään

(UPM, Jämsänkoski, 22.2.2008, klo 16.00) – UPM:n Jämsänkosken paperitehtaan joulukuussa käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Yhtiön 17.12. ilmoittamasta määräaikaisesta tarrapaperituotannon supistamistarpeesta aiheutunut 70 henkeä koskeva enintään kolmen kuukauden lomautus Jämsänkosken tehtaalla on voitu välttää.

Neuvotteluissa on löydetty paperikone neljän henkilöstön lomauttamisen sijasta vaihtoehtoisia ratkaisuja tehtaan kustannus- ja toimintatehokkuuden parantamiseksi. Säästöt syntyvät PK 4:n siirtymisestä nelivuorokäyntiin, kesäajan joustavista lomitusjärjestelyistä sekä paikallisesti sovitusta yhteensä 16 työpaikan vähentymisestä. Tarrapapereiden tuotanto supistuu tavoitteiden mukaisesti.

Henkilöstön vähentäminen toteutetaan luontaisen poistuman kautta ja vapaaehtoisia eläkkeellesiirtymisiä hyödyntäen pääsääntöisesti kuluvan sopimuskauden aikana.

"Tavoitteenamme oli käydä aidot yhteistoimintaneuvottelut. Olen tyytyväinen siihen, että olemme tässä prosessissa yhdessä henkilöstöryhmien kanssa löytäneet kustannustehokkaan vaihtoehtoisen ratkaisun. Vältämme nämä lomautukset ja kehittämme samalla uusia joustavia toimintatapoja Jämsänkosken tehtaan tulevaisuuden varmistamiseksi", sanoo tehtaanjohtaja Erkki Puru.

Jämsänkosken tehdas valmistaa aikakauslehtipapereita sekä tarra- ja pakkauspapereita. Tehtaalla työskentelee 740 henkeä.

Lisätietoja antaa:
Tehtaanjohtaja Erkki Puru, UPM Jämsänkoski, puh. 02041 66120