UPM:n Jämsänkosken tehtaan jätevedenpuhdistamon toiminta hitaasti elpymässä

(UPM, Jämsä 20.12.2009, klo 14.30) UPM:n Jämsänkosken paperitehtaan jätevesien biologinen puhdistusprosessi on hitaasti elpymässä. Prosessin palautumisen normaalitilaan arvioidaan kestävän ainakin muutamia päiviä.

Tehtaan happea kuluttava jätevesikuormitus Jämsänjokeen on selkeästi pienentynyt. Tehtaan ympäristöluparaja jätevesien kemiallisen hapenkulutuksen osalta on kuitenkin ylittymässä joulukuun osalta. Tilanteen ei arvioida aiheuttavan vaaraa joen eliöstölle. Vesistön tilaa tarkkaillaan näytteenotolla: ensimmäiset tulokset Jyväskylän yliopiston ympäristökeskuksen tekemästä tarkkailusta ovat käytettävissä alkuviikosta.

"Prosessivesien puhdistus on herkkä prosessi, johon vaikuttavat monet tekijät. Kun prosessi häiriintyy, tilanteen vakauttaminen kestää useampia päiviä. Sopeutamme tehtaan käyntiä tilanteeseen ja selvitämme edelleen tapahtuneen syytä, muun muassa tehtaalla sähkökatkoksen vuoksi tapahtuneen glykolivuodon mahdollista osuutta asiaan", kertoo tehtaanjohtaja Leo Lindroos.

Häiriötilanne tehtaan paperinvalmistuksessa syntyvien prosessivesien puhdistuksessa ilmeni keskiviikkona. Tilanne vaikeutui loppuviikosta ja lauantaina jätevesipäästöjen määrän todettiin ylittävän tehtaan ympäristöluvassa kemialliselle hapenkulutukselle asetetut kuukausirajat.

Tehtaalta ei ole ohjattu Jämsänjokeen puhdistamatonta prosessivettä. Tämän hetkisessä häiriötilanteessa jätevedet koostuvat normaalia suuremmasta määrästä puuperäisiä aineita sekä puhdistamon kuolleesta bakteerikannasta. Tämä lisää kemiallista hapenkulutusta Jämsänjoessa väliaikaisesti.

Jämsänkosken tehtaan prosessivedet puhdistetaan ensin mekaanisesti ja toisessa vaiheessa biologisesti bakteerien avulla. Tehtaan biologinen puhdistamo on ajanmukainen aktiivilietelaitos ja sen prosessi käyttää hyväkseen pieneliöiden mm. bakteerien kykyä hajottaa orgaanista ainesta.

UPM tiedotti asiasta ensimmäisen kerran lauantaina iltapäivällä ja jatkaa tiedottamista tilanteen kehittyessä.

Lisätietoja antaa:
Tehtaanjohtaja Leo Lindroos, UPM Jokilaakson tehtaat, puh. 040-5156 048

UPM Jämsänkosken tehdas valmistaa aikakauslehtipapereita ja erikoispapereita. Tehtaan tuotantokyky on 870 000 tonnia paperia vuodessa. Sen palveluksessa Jämsässä työskentelee yhteensä 620 henkilöä.