UPM:n Jämsänkosken tehtaan jäteveden puhdistamo toimii edelleen vajaalla teholla - jokeen ei ole päästetty puhdistamattomia vesiä

(UPM, Jämsä 19.12.2009, klo 21.30) - UPM:n Jämsänkosken paperitehtaan jätevesien biologinen puhdistusprosessi toimii edelleen vajaatehoisesti.

Tehtaalta ei ole ohjattu Jämsänjokeen puhdistamatonta prosessivettä. Tämän hetkisessä häiriötilanteessa jätevedet koostuvat normaalia suuremmasta määrästä puuperäisiä aineita sekä puhdistamon kuolleesta bakteerikannasta. Tämä lisää kemiallista hapenkulutusta Jämsänjoessa väliaikaisesti, mutta tilanteen ei arvioida aiheuttavan vaaraa joen eliöstölle.

Häiriötilanne tehtaan paperinvalmistuksessa syntyvien prosessivesien puhdistuksessa ilmeni keskiviikkona. Tilanne vaikeutui loppuviikosta ja lauantaina jätevesipäästöjen määrän todettiin ylittävän tehtaan ympäristöluvassa kemialliselle hapenkulutukselle asetetut kuukausirajat.

Normaalitilanteessa tehtaan prosessista syntyvät vedet puhdistetaan ensin mekaanisesti ja toisessa vaiheessa biologisesti bakteerien avulla. Tehtaan biologinen puhdistamo on ajanmukainen aktiivilietelaitos ja sen prosessi käyttää hyväkseen pieneliöiden mm. bakteerien kykyä hajottaa orgaanista ainesta.

Syntyneessä häiriötilanteessa huomattava osa puhdistamon bakteerikannasta tuhoutui syystä, jota ei vielä tunneta. Tehtaalla alkuviikosta tapahtuneen sähkökatkoksen vuoksi puhdistusprosessiin ohjautui jäähdytysjärjestelmästä glykolia, mutta tapahtuneen osuutta häiriön syntyyn ei osata vielä lopullisesti arvioida. Häiriötilanteen syitä selvitetään ja puhdistamon toimintaa elvytetään aktiivisesti.

Tehtaan ympäristöluparaja jätevesien kemiallisen hapenkulutuksen osalta on ylittymässä joulukuun osalta. Tehdas on rajoittanut tuotantoaan ja poikkeustilanteesta on ilmoitettu ympäristöviranomaisille, jotka tarkkailevat vesistön tilaa.

Lisätietoja antaa:
Tehtaanjohtaja Leo Lindroos, UPM Jokilaakson tehtaat, puh. 040-5156 048

UPM Jämsänkosken tehdas valmistaa aikakauslehtipapereita ja erikoispapereita. Tehtaan tuotantokyky on 870 000 tonnia paperia vuodessa. Sen palveluksessa Jämsässä työskentelee yhteensä 620 henkilöä.