UPM:n Hans Sohlström: Metsäteollisuudella on ainutlaatuinen asema rakentaa kestävää biotaloutta

(UPM, Helsinki, 17.9.2009, klo 11:00) – Metsäteollisuuden VaikuttajaForum -seminaarissa tänään puhunut UPM:n yhteistyösuhteista ja kehityksestä vastaava johtaja Hans Sohlström muistutti alan merkityksestä koko kansantaloudelle. Sohlströmin mukaan suomalaisella metsäteollisuudella on ainutlaatuinen mahdollisuus toimia uusiutuvaan raaka-aineeseen sekä hiiltä sitoviin ja kierrätettäviin tuotteisiin perustuvan biotalouden edelläkävijänä, mutta uudistuminen vaatii yhteistyötä kaikilta osapuolilta.

"Metsäteollisuus on tärkeä Suomelle nyt ja jatkossa. Suomessa on edelleen parisataa alan tuotantolaitosta ja teollisuus työllistää välillisesti yli 200 000 henkilöä. Metsäteollisuus on ollut pitkään Suomen suurin investoija ja tuottaa 70 prosenttia maan uusiutuvasta energiasta."

"Meneillään oleva metsäteollisuuden uusiutuminen on maailmanlaajuinen, vääjäämätön ja välttämätön. Ala tuo hyvinvointia Suomeen jatkossakin, jos toimintaympäristö saadaan nopeasti kilpailukykyiseksi ja meillä on uskallusta tarttua rohkeasti biotalouden mahdollisuuksiin."

Sohlströmin mukaan suomalaisen metsäteollisuuden puu- ja energiakustannukset ovat nousseet kilpailijamaita nopeammin koko 2000-luvun ajan. Uusiutuminen vaatii investointeja ja tervettä kassavirtaa. Meneillään olevassa rakennemuutoksessa Suomella on kaksi välitöntä kohtalonkysymystä, jotka on ratkaistava pian: puumarkkinoiden toimivuus ja energian verotus.

"Tehokkaalla puumarkkinalla ja kilpailukykyisellä puunhinnalla Suomen metsien kestävää käyttöä voidaan kasvattaa merkittävästi. Tarvitaan kuitenkin uusia keinoja edistämään metsien käyttöä ja metsävaratietojen hyödyntämistä, estämään passiivista metsänomistusta ja tilojen pirstoutumista sekä selkeyttämään metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten työnjakoa."

"Tarvitsemme myös kiireellisesti päätöksiä metsäteollisuuden energiaverojen poistosta, ydinvoiman lisärakentamisesta ja metsäteollisuuden vapautumisesta wind-fall- ja syöttötariffimaksuista."

"UPM on viimeisen viiden vuoden aikana investoinut Suomeen 1,5 miljardia euroa ja pyrkinyt pitämään huolta laitostensa kilpailukyvystä. Tämä on konkreettinen osoitus tulevaisuudenuskostamme Suomen metsäteollisuuteen. Näemme, että uusi metsäteollisuus on keskittyneempää ja kannattavampaa kuin teollisuutemme tällä hetkellä. Uudessa metsäteollisuudessa metsien biomassaa käytetään huomattavasti laajemmin, monipuolisemmin ja tehokkaammin kuin nyt. Perinteisten tuotteiden rinnalle nousee uusia yhä vaativampia ja pidemmälle jalostettuja tuotteita: erilaisia komposiitteja, älypakkauksia, biopolttoaineita ja -kemikaaleja."

Lisätietoja antaa:
Hans Sohlström, johtaja, yhteistyösuhteet ja kehitys, UPM, puh: 02041 50542

UPM:n tavoitteena on olla uuden metsäteollisuuden edelläkävijä. Kustannustehokkuus, muutosvalmius ja innovaatiokyky ovat kilpailukykymme perusta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. www.upm-kymmene.fi