UPM:n Changshun tehtaan uusi hienopaperikone käynnistyi etuajassa

UPM:n Changshun tehtaan uusi hienopaperikone on käynnistynyt onnistuneesti Kiinassa. Uuden paperikoneen ensimmäiset rullat valmistuivat neljä viikkoa etuajassa 24. toukokuuta.

Investoinnin myötä UPM:stä tulee Kiinan suurin päällystämättömien hienopapereiden valmistaja. Investointi lisää myös merkittävästi tehtaan kykyä tuottaa päällystettyjä, korkealaatuisia graafisia papereita. Päällystettyä hienopaperia käytetään aikakauslehdissä, kirjoissa ja mainospaino-tuotteissa. Paperitehtaan kapasiteetti nousee 800 000 tonniin, josta noin 200 000 tonnia on päällystettyjä papereita. Investointi on toteutettu alkuperäisen kustannusarvion, 470 miljoonaa US-dollaria, mukaan.

Kaksi kolmasosaa tehtaan tuotannosta myydään oman myyntiverkoston kautta Kiinan markkinoille. Loput tuotannosta menee vientiin Aasian ja Tyynenmeren alueelle. Changshun tehtaan asiakkaita ovat paperitukkurit ja konttorikonevalmistajat. Tuotteita myydään myös suoraan loppukäyttäjille esimerkiksi suurimmille painotaloille ja aikakauslehtikustantajille.

"Kiina on maailman nopeimmin kasvava markkina-alue. Talouskasvun ansiosta myös toimistopapereiden ja graafisten papereiden kysyntä jatkuu vahvana. UPM:n paperikone-investointi lisää UPM:n tuotetarjontaa paikallisesti ja luo uusia mahdollisuuksia palvella Aasian markkinoita, " UPM:n hieno- ja erikoispaperitoimialan johtaja Matti Lievonen sanoo.

UPM:n uusi paperikone on maailman suurin ja nopein päällystämätöntä hienopaperia valmistava kone. Se yli kaksinkertaistaa UPM:n hienopaperituotannon Kiinassa. Changshun tehtaan ensimmäinen kone aloitti tuotannon vuonna 1999.

Paperitehdas sijaitsee logistisesti hyvällä paikalla Jangtse-joen varrella noin sadan kilometrin päässä 16 miljoonan asukkaan Shanghaista. Vajaan 200 hehtaarin laajuisella tontilla on oma satama, voimalaitos ja vesienkäsittelylaitokset. Suurin osa tuotteista kuljetetaan konteissa laivoilla Kiinan muihin satamiin ja vientiin.

Tehtaan pääraaka-aine on trooppinen lyhytkuitusellu. UPM on turvannut lyhytkuitusellun saatavuutta ja riittävyyttä pitkällä aikavälillä osallistumalla Botnian sellutehdashankkeeseen Uruguayssa. Changshun tehtaalla on ISO 14001 -ympäristönhallintajärjestelmä.


Lisätietoja antaa:
Toimialajohtaja Matti Lievonen, UPM Hieno- ja erikoispaperit, puh. 040-589 6009

UPM
Viestintä
24.5.2005

Changshun uudesta koneesta on kuvamateriaalia saatavilla UPM:n internetsivuilla www.upm-kymmene.com osiossa Mediasuhteet > Pressikansiot > UPM:n Changshun paperitehdas Kiinassa.