UPM:n Changshun tehdas Kiinassa on siirtynyt käyttämään yksinomaan istutusmetsistä peräisin olevaa akaasiakuitua

Vuoden 2004 alusta lähtien UPM:n Changshun hienopaperitehdas Kiinassa on siirtynyt käyttämään lyhytkuitusellun osalta yksinomaan istutusmetsistä tulevaa sellua. Selluntoimitukset perustuvat singaporelaisen APRILin ja UPM:n selluntoimitussopimukseen, joka on voimassa vuoden 2006 loppuun.

Valtaosa tehtaan käyttämästä sellusta on akaasiasellua ja tulee APRILin sellutehtaalta Indonesiasta. Changshun tehdas käyttää lisäksi Suomesta ja Kanadasta peräisin olevaa pitkäkuitusellua. UPM ei osta sellua, jonka raaka-aineena on käytetty Indonesian luonnonmetsiä.

APRILin akaasiaviljelykset on perustettu alueille, jotka ovat aiemmin hakkuin käsiteltyjä metsiä. Nämä alueet ovat Indonesian valtion maankäyttösuunnitelmassa viljelymetsiksi hyväksyttyjä alueita, joista 20 prosenttia on jätetty suojavyöhykkeiksi. UPM:n ja APRILin välillä tehdyn sopimuksen mukaan sveitsiläinen auditointiyritys SGS on tarkastanut APRILin puunhankintaketjun, ettei tehtaalle tule laittomasti hakattua puuta.

Akaasiasellua lukuun ottamatta UPM ei osta tai toimita edelleen Indonesiasta olevaa puuta tai metsäteollisuustuotteita. UPM lopetti agentuurisopimuksen indonesialaisen vanerintuottajan kanssa viime vuoden lopussa.

Valtaosa UPM:n tuotannosta perustuu uusiutuvaan raaka-aineeseen, puuhun. Yhtiö on sitoutunut metsänhoito- ja korjuumenetelmiin, jotka perustuvat kestävän kehityksen periaatteisiin. Samaa sitoutumista edellytetään ulkopuolisilta alihankkijoilta.

Lisätietoja antavat:
Johtaja Perttu Saarela, selluohjaus, UPM, puh. 0204 15 0042
Johtaja Olav Henriksén, kansainväliset metsäasiat, UPM, puh. 0204 15 0052
Ympäristöpäällikkö Eliezer Lorenzo, APRIL, metsäosasto, puh. +62 761 491 000 (keskus),
+62 761 491 285 (suora)


UPM
Viestintä
8.4.2004