UPM:n Caledonianin tehtaan biovoimalaitos käynnistyi etuajassa

(UPM, Helsinki, 4.6.2009 klo 12.00) – UPM:n Skotlannissa sijaitsevan Caledonianin paperitehtaan uusi biovoimalaitos on otettu käyttöön kuukausi suunniteltua aikaisemmin.

UPM ilmoitti voimalaitosinvestoinnista joulukuussa 2006 ja sen rakentaminen alkoi vuoden 2007 syyskuussa. Voimalaitos tuottaa paperitehtaan tarvitseman prosessihöyryn ja puolet sen tarvitsemasta sähköstä.

Uusi biovoimalaitos pienentää merkittävästi Caledonianin paperitehtaan hiilijalanjälkeä. Uusi biovoimalaitos korvaa tehtaan vanhan fossiilisia polttoaineita käyttäneen laitoksen ja vähentää tehtaan hiilidioksidipäästöjä noin 75 000 tonnilla vuodessa. Voimalaitos tukee merkittävästi Skotlannin paikallishallinnon tavoitetta, jonka mukaisesti 50 prosenttia kaikesta käytetystä energiasta tulee olla uusiutuvaa vuoteen 2020 mennessä.

Lisätietoja antavat:
Tehtaanjohtaja Gordon Mitchell, UPM Caledonian, puhelin +44 1294 314422
Gordon.Mitchell@upm-kymmene.com
Will Stone, Head of Communications UK & Irlanti, UPM. Puhelin +44 7841 493447
will.stone@upm-kymmene.com

UPM:n Caledonianin tehdas sijaitsee Irvinessä, Skotlannissa 50 kilometriä lounaaseen Glasgow'sta. Tehdas perustettiin vuonna 1989 ja valmistaa päällystettyä aikakauslehtipaperia (LWC) aikakauslehtiin ja katalogeihin. Tehtaalla työskentelee noin 330 henkilöä.

UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyrityksiin. UPM:n liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. Kustannustehokkuus, muutosvalmius ja innovaatiokyky ovat kilpailukykymme perusta. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä.