UPM:n metsurit siirtyvät UPM:n tytäryhtiön Silvestan palvelukseen

UPM perustaa Suomeen uuden metsätyöhön erikoistuvan yrityksen Silvesta Oy:n. Se keskittyy metsätöiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja markkinointiin. Uusi yhtiö aikoo voimakkaasti kehittää käytännön metsätöitä ja siten parantaa metsätalouden kannattavuutta. Yhtiön tulee tekemään metsätöitä pääasiassa yhtiön omissa sekä metsäpalveluasiakkaittensa metsissä.

UPM on sopinut metsureittensa kanssa, että he siirtyvät 1.5.2007 alkaen uuden tytäryhtiön Silvestan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Metsureiden kanssa on tehty yrityskohtainen sopimus, joka sisältää merkittäviä parannuksia ja joustoja toimintaan. Sopimus antaa mahdollisuuksia kehittää palkkaus- ja työaikajärjestelyjä sekä laajentaa metsurien alueellista liikkuvuutta. Tällä tavalla voidaan lisätä toiminnan tehokkuutta, ja sovitut toimintatavat parantavat myös metsurien työllisyyttä. Neuvottelut käytännön metsätöiden uudelleenjärjestelystä aloitettiin syksyllä 2006.

Lisätietoja
Metsäpäällikkö Sixten Sunabacka, puh. 0204 16 3800
Hallintojohtaja Markku Houni, puh. 0204 16 3867