UPM:lle uusi liiketoimintarakenne 1. joulukuuta 2008 alkaen - Muutos tukee yhtiön strategiaa uudessa metsäteollisuudessa

(UPM, Helsinki, 10.9.2008 klo 07.45) – UPM siirtyy kokonaan uuteen liiketoimintarakenteeseen syksyn aikana. Jatkossa yhtiö muodostuu kolmesta liiketoimintaryhmästä, jotka ovat 1) Energia ja sellu, 2) Paperi sekä 3) Tekniset materiaalit. Yhtiön rakenteessa siirrytään viidestä toimialasta kolmeen liiketoimintaryhmään. Muutos astuu voimaan 1. joulukuuta 2008 alkaen. Nykyinen organisaatio jatkaa siihen asti.

"Liiketoimintaympäristön muutos on jatkunut ja edelleen voimistunut. Tähän haasteeseen UPM vastaa uudella liiketoimintarakenteella, joka antaa entistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää yhtiön kilpailuetuja. Tavoitteena on rakenne ja johtamismalli, joka luo edellytykset vahvaan markkinalähtöiseen toimintaan kaikissa kolmessa liiketoimintaryhmässä," sanoo toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Energia ja sellu -liiketoimintaryhmään kuuluvat Suomen sellutehtaat, vesivoimalaitokset sekä osuudet sellu- ja energiayhtiöissä. Ryhmä vastaa myös metsistä ja puunhankinnasta sekä sahateollisuudesta. Biopolttoaineliiketoiminta tulee muodostamaan osan tätä kokonaisuutta ja sen kehitys on ryhmän vastuulla. Ryhmän johtajaksi on nimitetty dipl.ins., MBA Tapio Korpeinen (45). Korpeinen on tällä hetkellä UPM:n strategiajohtaja.

"Olemme panostaneet voimakkaasti ja ennakkoluulottomasti tämän alueen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Tulokset ovat erittäin hyviä. Kasvu- ja kehitysnäkymät ovat edelleen mielenkiintoiset. Haluamme kehittää näitä toimintoja aikaisempaa markkinalähtöisemmin ja lisätä myös niiden läpinäkyvyyttä sijoittajien suuntaan", sanoo Korpeinen.

Paperiliiketoimintaryhmään kuuluvat aikakauslehti-, hieno-, sanomalehti- ja erikoispaperit. Liiketoimintaryhmän johtajaksi on nimitetty dipl.ins Jyrki Ovaska (49). Ovaska on tällä hetkellä UPM:n aikakauslehtipaperitoimialan johtaja.

"Nykyisten kolmen paperitoimialan yhdistäminen mahdollistaa nopeamman päätöksenteon sekä suoraviivaisemmat toimintatavat. Parannamme kannattavuutta uusilla asiakaslähtöisillä toimintamalleilla sekä tehokkaammalla toimitusketjun hallinnalla. UPM:llä on ainutlaatuinen mahdollisuus vahvistaa kustannusjohtajuutta optimoimalla resursseja, tuotantoa ja investointeja", sanoo Ovaska.

Tekniset materiaalit -liiketoimintaryhmään kuuluvat tarralaminaatti-, vaneri-, puumuovikomposiitti- ja RFID-liiketoiminnat. Liiketoimintaryhmän johtajaksi on nimitetty oik.kand., MBA Jussi Vanhanen (36). Vanhanen on tällä hetkellä UPM:n tarratoimialan Euroopan toiminnoista vastaavana johtaja.

"UPM aikoo kasvattaa nopeasti kasvavien ja korkeamman jalostusarvon liiketoimintojen merkitystä yhtiölle. Olennaista on, että nämä perustuvat UPM:n omaan ydinosaamiseen. Kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen näissä bisneksissä edellyttää ketteryyttä ja joustavuutta, mutta myös määrätietoista kasvustrategiaa", sanoo Vanhanen.

Konsernin johtoryhmä ja johtajisto

Konsernin uusi johtoryhmä muodostuu toimitusjohtajasta, kolmesta liiketoimintaryhmäjohtajasta sekä talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salosta. Jyrki Salon vastuualueeseen kuuluvat jatkossa talouden lisäksi tietohallinto, logistiikka sekä globaalit hankinnat.

Johtajiston muodostavat yllämainittujen lisäksi 1. joulukuuta 2008 alkaen:
- lakiasiainjohtaja Juha Mäkelä,
- teknologiajohtaja Hartmut Wurster,
- konsernin yhteistyösuhteista ja kehityksestä vastaava johtaja Hans Sohlström,
- viestintäjohtaja Pirkko Harrela,
- henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti, ja
- strategisesta suunnittelusta vastaava johtaja Anu Ahola.

Korpeinen, Vanhanen, Mäkelä ja Ahola ovat uusia johtajiston jäseniä.

Nykyinen teknologiajohtaja Pauli Hänninen jatkaa johtajana konserniprojekteissa raportoiden toimitusjohtaja Jussi Pesoselle.

Aiemman sopimuksen mukaan Puuteollisuuden toimialajohtaja Matti Lindahl jää eläkkeelle vuoden 2008 lopussa 62 vuoden iässä.

Heikki Pikkarainen on todennut, ettei löydä uudessa organisaatiossa itselleen sopivaa tehtävää ja on päättänyt jäädä pois yhtiön palveluksesta yhteisesti sovittavalla tavalla myöhemmin tänä vuonna.

Markku Tynkkynen jättää johtajiston omasta aloitteestaan ja siirtyy pois yhtiön palveluksesta yhteisellä sopimuksella.

Uusi organisaatio ja vastuualueet astuvat voimaan 1. joulukuuta 2008.

Muutokset ulkoisessa raportoinnissa

Uuden liiketoimintarakenteen tultua voimaan, yhtiö raportoi taloudelliset tiedot seuraaville toimintasegmenteille: Energia, Sellu, Metsä ja sahat, Paperi, Tarramateriaali, Vaneri ja Muu toiminta. Energia ja Sellu sisältävät osuudet vastaavista osakkuusyhtiöistä.

UPM raportoi vuoden 2008 tulokset uuden rakenteen mukaisesti 5.2.2009. Vertailukelpoiset historiatiedot Q107–Q308 julkaistaan joulukuussa 2008.


* * *
Tiedotustilaisuus (suomeksi) tänään klo 12, puhelinkonferenssi (englanniksi) tänään klo 16

UPM järjestää suomenkielisen lehdistötilaisuuden pääkonttorissa Helsingissä, os. Eteläesplanadi 2, tänään keskiviikkona 10. syyskuuta 2008 klo 12. Tilaisuutta isännöi toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään tänään 10.9.2008 klo 16. Tilaisuutta johtaa toimitusjohtaja Jussi Pesonen. Puheluun osallistujien tiedot rekisteröidään ennen kokouksen alkua, minkä vuoksi on suositeltavaa soittaa noin 10 minuuttia ennen ilmoitettua kokousaikaa.

Nimi: UPM Conference Call 10.09.2008
Tunnus: 64065573
Puhelinnumero Suomesta: 0800 112 363
Puhelinnumero Suomen ulkopuolelta: +44 (0) 1452 555 566

Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 16.9.2008 asti
Puhelinnumero: +44 (0) 1452 55 0000
Tunnus: 64065573#


Lisätietoja antavat:
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011
Viestintäjohtaja Pirkko Harrela, UPM, puh. 0204 15 0588