UPM:lle paras arvosana Time Inc.:in arvioinnissa

(UPM, Helsinki, 5.2.2007) – Maailman suurin aikakauslehtikustantaja Time Inc. on arvioinut UPM:n ympäristötoiminnaltaan parhaimmaksi paperintoimittajaksi. UPM sai korkeimmat pistemäärät Time Inc.:in vuosittain julkaistavassa kestävän kehityksen katsauksessa, jossa arvioidaan Time Inc.:in paperintoimittajien ympäristötoiminnan tasoa.

Time Inc. arvioi paperintoimittajiensa vastuullisuutta kestävää kehitystä mittaavan mallin avulla. Arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja ovat metsienhoito, valmistusprosessi, energiankäyttö, jätehuolto, kansainvälinen toiminta ja raportointi, yhteiskuntavastuu sekä ympäristötoiminnan mittarit.

Vuoden 2006 arvioinnissa korostetaan UPM:n ympäristötoiminnan tehokkuutta ja kestävästi hoidetuista metsistä tulevan sertifioidun puun korkeaa osuutta. "UPM on tyytyväinen saadessaan toiminnalleen tunnustusta kansainvälisesti arvostetulta kustantajalta," sanoo Pohjois-Amerikan ympäristöjohtaja Phil Riebel. "Olemme panostaneet ympäristötoimintamme korkeaan laatuun. Lisäksi olemme tehneet paljon töitä kolmannen osapuolen todentamien sertifikaattien saamiseksi metsäosastoillemme ja tehtaillemme. Näin varmistamme sen, että asiakas voi UPM:n tuotteita hankkiessaan olla varma siitä, että ne ovat kestävästi valmistettuja ja niiden raaka-aineet ovat vastuullisesti hankittuja."