UPM:llä hyvät tulokset metsänviljelyssä

UPM inventoi vuosittain edellisvuoden uudistamisalansa omissa metsissään. Viime kesänä inventoimme taimikoita 3 300 hehtaarin alalla. Tulokset osoittavat metsien uudistamisen onnistuneen hyvin, paremmin kuin valtakunnassa keskimäärin.

Männyn koneellinen kylvö antoi parhaat tulokset: pääsimme yli 3 000 taimen tiheyteen 87 %:lla tarkastetuista kohteista. Myös kuusen uudistamistulos oli hyvä. Inventoiduilta aloilta löytyi kasvatuskelpoisia havupuuntaimia keskimäärin 1 845 kpl, kun niitä vuotta aiemmin oli 1 794 kpl. Tavoitteemme on, että 60 % istutusaloista saavuttaa vähintään 1 800 taimen hehtaarikohtaisen tiheyden. Lisäksi inventointitulokset osoittivat, että koneistutus tuottaa laadultaan miestyön veroiset uudistamistulokset.

UPM:n käyttämät päämenetelmät, kuusella laikkumätästys ja istutus hyvälaatuisilla kuusentaimilla sekä männyllä äestys ja sen yhteydessä tehty koneellinen kylvö – tuottavat Suomen oloissa täystiheitä ja hyvälaatuisia havupuutaimikoita.

Lisätietoja:
Metsätalousjohtaja Jorma Saarimaa, puh. 0400 254 084
Metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt, puh 0400 717 123