UPM yhdistää talouden sekä strategian johtamisen konsernissa; Tapio Korpeinen nimitetty taloudesta, rahoituksesta ja strategiasta vastaavaksi johtajaksi

(UPM, Helsinki, 31.3.2010 klo 12.00) – UPM yhdistää konsernin talous- ja rahoitustoiminnon sekä strategisen suunnittelun johtamisen. Samassa yhteydessä yhtiö vahvistaa liiketoimintaryhmien pitkän aikavälin strategista suunnittelua ja nimittää Paperi- sekä Energia ja sellu -liiketoimintaryhmien johtoryhmiin senioritason strategiajohtajat.

Muutos tukee UPM:n uudistumista ja tekee strategian valmistelusta entistä liiketoimintalähtöisempää.

Seuraavat nimitykset astuvat voimaan 1. toukokuuta 2010:

DI, MBA Tapio Korpeinen on nimitetty konsernin taloudesta, rahoituksesta ja strategiasta vastaavaksi johtajaksi. Korpeinen on aiemmin toiminut Energia ja sellu -liiketoimintaryhmän johtajana ja sitä ennen yhtiön strategiajohtajana. Hän jatkaa edelleen konsernin johtoryhmän jäsenenä ja raportoi toimitusjohtaja Jussi Pesoselle.

Korpeisen vastuualueeseen kuuluvat myös strateginen omistus energiayhtiö Pohjolan Voimassa sekä UPM:n ostotoiminto ja logistiikka sekä tietohallinto.

Nykyinen talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo lopettaa yhtiön palveluksessa omasta aloitteestaan ja yhteisellä sopimuksella. "Jyrki Salo on ollut neljän vuoden ajan keskeisesti mukana UPM:n laajassa rakennemuutoksessa. Hän on tuonut globaalia prosessiajattelua koko yhtiöön ja vaikuttanut olennaisella tavalla yhtiön muutosvalmiuteen, mistä haluan esittää Jyrkille vilpittömän kiitoksen", sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

KTM Heikki Vappula on nimitetty Energia ja sellu -liiketoiminnan johtajaksi ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi raportoiden toimitusjohtaja Jussi Pesoselle. Vappula on toiminut UPM:n ostojohtajana vuodesta 2006. Sitä ennen hän toimi useissa liikkeenjohdon tehtävissä Nokian eri liiketoiminnoissa.

DI, MBA Anu Ahola on nimitetty Paperi-liiketoimintaryhmän strategiakehityksestä vastaavaksi johtajaksi. Hän raportoi Paperi-liiketoimintaryhmän johtajalle Jyrki Ovaskalle.

DI, MBA Martin Björnström on nimitetty Energia ja sellu -liiketoiminnan strategiakehityksestä vastaavaksi johtajaksi. Hän raportoi Energia ja sellu -liiketoimintaryhmän johtajalle Heikki Vappulalle.

DI, CEFA Kari Ståhlberg on nimitetty konsernin kehitysjohtajaksi. Hän raportoi Tapio Korpeiselle.