UPM varaa vajaat 29 prosenttia uuden ydinvoimalan kapasiteetista

UPM-Kymmene varaa itselleen osakkuusyhtiönsä Pohjolan Voima Oy:n kautta noin 470 MW:n teho-osuuden uudesta Eurajoen Olkiluotoon rakennettavasta ydinvoimalaitoksesta. Yhtiö sijoittaa teho-osuuden hankintaan noin 40 miljoonaa euroa. UPM omistaa Pohjolan Voimasta noin 42 prosenttia.

Päätös turvaa vakaan ja edullisen sähkön hinnan UPM:n omille tehtaille sekä edesauttaa yhtiön hiilidioksiditaseen hallintaa. Uusi ydinvoima korvaa asteittain käytöstä poistuvaa vanhaa hiilivoimakapasiteettia ja UPM:n tuontisähköosuuden Venäjältä. Samalla se osaltaan kattaa tasaisesti kasvavaa sähkön tarvetta.


Lisätietoja antaa:
Strategiajohtaja Heikki Sara, puh. 0204 15 0040


UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
18.12.2003