UPM vaneriliiketoiminnalta laskentatyökalu kuljetuksen hiilidioksidipäästöille

(UPM, Lahti, 20.1.2012 klo 13:00) – UPM:n vaneriliiketoiminta on kehittänyt sähköisen laskentatyökalun vanerituotteiden kuljetuksesta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi. Laskurin julkinen beta-versio löytyy WISA-vanereiden sivustolta www.wisaplywood.com/fi.

Karttapohjaisella laskurilla voi laskea tuotteen kuljetusketjusta aiheutuvan kokonaishiilikuormituksen. Ketjun voi rakentaa eri kuljetusvälineitä käyttäen UPM:n vaneritehtaalta lähtien aina asiakkaan pihaan saakka. Laskuri ilmoittaa kuormituksen myös tuotteen kutakin paino- ja tilavuusyksikköä kohden.

”Tuotteiden tyypillinen hiilijalanjäljen laskenta kattaa toiminnan raaka-ainehankinnasta toimitusvalmiiksi tuotteeksi. Voidakseen laskea oman toimintansa hiilijalanjäljen, asiakas tarvitsee tiedon myös tuotteen toimittamisesta aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä”, sanoo vaneriliiketoiminnan ympäristöpäällikkö Sanna Kontinen.

Hiilijalanjälki kuvaa tuotteiden ja palveluiden tuottamisesta suoraan ja välillisesti aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää. Tuotteen hiilijalanjälki muodostuu raaka-aineista, käytetystä energiasta ja kuljetuksesta. UPM on laskenut kaikille vaneri- ja viilutuotteille niiden tuotannosta aiheutuvan hiilijalanjälkiprofiilin sekä tuotteisiin sitoutuneen hiilen määrän. Vaneri on erittäin tehokas hiilivarasto, sillä siihen sitoutuneen hiilen määrä on moninkertainen verrattuna tuotannosta aiheutuviin päästöihin.

UPM:n kuljetusten hiilijalanjälkilaskuria kehitetään edelleen ja sitä voidaan jatkossa käyttää myös muiden UPM:n tuotteiden kuljetusten laskentaan. Laskurin kehitystyössä hyödynnetään myös Euroopan komission Carbon Footprint of Freight -hankkeen tuloksia. Hankkeen tavoitteena on luoda globaali menetelmä logistiikan hiilijalanjäljen ja energiankulutuksen laskentaan. UPM on yksi kolmivuotisen hankkeen kansainvälisistä yrityskumppaneista, jotka tarjoavat testausympäristön tulevaisuuden hiilijalanjälkistandardeille.

Lisätietoja antaa:
Ympäristöpäällikkö, Sanna Kontinen, UPM vaneriliiketoiminta, puh. 040 7058 435

UPM vaneriliiketoiminta tarjoaa korkealaatuisia WISA®-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen sekä UPM GradaTM -vaneria huonekaluihin ja valmistavaan teollisuuteen. UPM:n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli noin 347 miljoonaa euroa vuonna 2010 ja sen palveluksessa on noin 2500 henkilöä, joista 1700 Suomessa. UPM:llä on kuusi vaneritehdasta ja yksi viilutehdas Suomessa sekä vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa. www.wisa.fi, www.upmgrada.com

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News