UPM vahvistaa asemaansa johtavana vanerintuottajana Euroopassa

(UPM Plywood, Lahti, 23.4.2015 klo 14.30) – UPM vahvistaa asemaansa Euroopan johtavana vanerinvalmistajana ja laajentaa Otepäässä, Virossa sijaitsevaa koivuvaneritehdasta.  Laajennuksen myötä tehtaan tuotantokapasiteetti nousee lähes kaksinkertaiseksi 90 000 kuutiometriin vuodessa. Tehdasalueelle rakennetaan myös uusi biovoimalaitos, joka korvaa vanhan osin öljyä käyttävän voimalan. Otepäähän tehtävien investointien kokonaisarvo on noin 40 miljoonaa euroa. Laajennuksen myötä tehtaan henkilöstö kasvaa noin neljälläkymmenellä työntekijällä.

”Nyt toteutettavat investoinnit tukevat vahvasti strategiaamme, jonka tavoitteena on tuottaa asiakkaillemme toimialan korkealaatuisimpia tuotteita ja parasta asiakaspalvelua. Kilpailukykyinen lisäkapasiteetti parantaa valmiuttamme vastata kasvavaan kysyntään ja palvella keskeisiä asiakastoimialojamme entistä varmemmin ja tehokkaammin. Tavoitteena on, että myönteinen kannattavuuskehityksemme jatkuu”, sanoo UPM Plywoodin johtaja Mika Sillanpää.

”Otepään tehtaan laajennus kasvattaa kilpailukykyisen koivuvanerin toimitusvalmiuttamme ja parantaa tehtaan materiaali-, resurssi- ja tuotantotehokkuutta. Lisäksi tuotannon ympäristövaikutukset vähenevät entisestään uuden biovoimalaitoksen myötä, kun tehtaan tarvitsema lämpöenergia tuotetaan jatkossa kokonaan biopolttoaineista”, sanoo Sillanpää.

Laajennuksessa Otepään tehtaalle rakennetaan uusi vanerin tuotantolinja sisältäen viilun- ja vanerinvalmistukseen tarvittavat tuotantolaitteistot. Laajennus toteutetaan pääasiassa olemassa olevia rakennuksia, infrastruktuuria ja muita resursseja hyödyntäen. Uutta tuotantotilaa syntyy nykyisiä rakennuksia yhdistämällä noin 8 000 m2.

Uusi biovoimalaitos on teholtaan 18 megawattia ja se korvaa vanhat öljyä ja puuta käyttäneet lämpökattilat. Biovoimalan pääasiallisena raaka-aineena on vanerituotannon sivutuotteet kuten kuori, hake ja puru.

Vaneritehtaan laajennustyöt ja biovoimalan rakentaminen alkavat kuluvan vuoden kesällä ja työt valmistuvat vuoden 2016 loppuun mennessä. Tehtaan nykyinen tuotanto jatkuu normaalisti laajennus- ja rakennustöiden aikana.

Lisätietoja antavat:
Tuotantojohtaja Mika Kekki, UPM Plywood, puhelin 040 545 5803, mika.kekki [at] upm.com
Tehtaanjohtaja Ando Jukk, UPM Otepää, puhelin +372 51 434 70, ando.jukk [at] upm.com

Otepään vaneritehdas valmistaa pinnoitettua ja pinnoittamatonta koivuvaneria mm. rakentamiseen, kuljetusvälineisiin ja LNG tankkereihin.  Tehtaan nykyinen tuotantokapasiteetti on 50 000 m3 ja se työllistää noin 200 henkilöä. Otepään vaneritehdas on Viron suurin vanerinvalmistaja ja yksi Valgamaan alueen suurimmista teollisista työnantajista.

UPM Plywood valmistaa korkealaatuisia WISA®-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen sekä lämpömuotoiltavaa UPM Grada® -puumateriaalia muotopuristamiseen. UPM Plywoodin liikevaihto oli noin 440 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja sen palveluksessa on noin 2 400 henkilöä. UPM Plywoodilla on kuusi vaneritehdasta ja yksi viilutehdas Suomessa sekä vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa. www.wisaplywood.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi