UPM vähentää tuotantoa kahdella kuusisahallaan puupulan vuoksi

(UPM, Lahti, 10.4.2006) – UPM vähentää tilapäisesti kuusisahatavaran tuotantoaan ja lomauttaa henkilöstöään Seikun sahalla Porissa ja Alholman sahalla Pietarsaaressa. Syynä on kuusitukin merkittävästi heikentynyt saatavuus ja korkeasta hinnasta johtuva kuusen sahauksen tappiollisuus.

Tuotannonvähennykset ja niistä johtuvat lomautukset toteutetaan siten, että kummallakin sahalla vähennetään yksi vuoro tuotannosta toukokuun puolivälistä alkaen kesälomiin asti.

Seikun sahan vuosittainen tuotantokapasiteetti on 350 000 kuutiometriä ja Alholman sahan 200 000 kuutiometriä kuusisahatavaraa. Sahoilla työskentelee yhteensä noin 140 henkilöä.

Lisätietoja antaa:
Tuomo Visanko, tuotantojohtaja, UPM, Puutuotetoimiala puh. 0400-352 990.