UPM uusii Suomen metsäosaston organisaation

UPM:n Suomen metsäosasto uusii organisaationsa kuluvan vuoden aikana. Tavoitteena on siirtyä perinteisestä hankinta-aluemallista prosessijohtamisorganisaatioon. Hankinta-alueet lakkautetaan ja toimintaa johdetaan kolmen pääprosessin kautta. Prosessit ovat osto, hankinta ja metsätalous.

Metsäosaston kenttäorganisaatio koostuu 13 piiristä. Piirien rajoihin ja tehtäviin ei ole tulossa olennaisia muutoksia.

Organisaatiomuutos ei aiheuta irtisanomisia, mutta vaikuttaa metsäosaston toimihenkilöiden työtehtäviin ja työpaikkojen sijaintiin. Organisaatiouudistus käsitellään yhteistoimintamenettelyn mukaisesti, ja yt-neuvottelut saataneen päätökseen kesäkuun aikana.

Osana organisaatiouudistusta on nimitetty metsäosaston uusi johtoryhmä, jonka kokoonpano on seuraava:

Metsäpäällikkö Sixten Sunabacka
Ostojohtaja Pekka Rajala
Hankintajohtaja Jorma Saarimaa
Metsätalousjohtaja Jyrki Kangas
Hallintojohtaja Markku Houni
Kehitysjohtaja Erkki Metsola
Ympäristöpäällikkö Timo Lehesvirta
Viestintäpäällikkö Esko Pakkanen


Lisätietoja antaa:
Metsäpäällikkö Sixten Sunabacka, puh. 0204 16 9963


UPM
Metsä
27.5.2005