UPM uusii Pietarsaaren sellutehtaan biologisen jätevedenpuhdistamon

(UPM, Pietarsaari, 20.3.2012 klo 9) – UPM käynnistää Pietarsaaren sellutehtaalla mittavan rakennusprojektin, jossa uusitaan tehtaan biologinen jätevedenpuhdistamo. Noin 30 miljoonan euron investointi kattaa tehtaan jätevedenkäsittelyn keskeiset vaiheet. Työt käynnistyvät välittömästi ja uusinta valmistuu vuoden 2013 lopulla.

”Puhdistamon uusinnalla parannamme Pietarsaaren tehtaan tehokkuutta entisestään ja vähennämme ympäristökuormitusta. Samalla luomme myös mahdollisuuksia tehtaan kehittämiseen tulevaisuudessa”, sanoo tehtaanjohtaja Kenneth Winberg.

Uusintaan sisältyvät uusi esiselkeytin ja ilmastusallas, joka louhitaan pääosin kallioon. Uusina rakennuksina valmistuvat pumppaamo ja kompressorihuone.

Vedenkäyttöä kehitetään jatkuvasti

UPM selvittää vedenkäytön hallintaa ja materiaalitehokkuutta useilla tehtaillaan. Tavoitteena on vähentää jäteveden ja kemiallisen hapenkulutuksen (COD) määrää vuoden 2008 tasosta 15 % vuoteen 2020 mennessä. Kestävä vedenkäyttö on yksi UPM:n keskeisistä ympäristöperiaatteista.

Kaikki UPM:n jätevedet puhdistetaan tehokkaasti ennen vesistöihin laskemista. Biologisessa puhdistusvaiheessa jäteveteen liuenneet orgaaniset epäpuhtaudet ja ravinteet poistuvat tehokkaasti.  Jätevesien päästötasoja mitataan ja valvotaan säännöllisesti voimassaolevien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti.

Lisätietoja:
Tehtaanjohtaja Kenneth Winberg, UPM, Pietarsaari, puh. 040 5852 632
Kehitysjohtaja Mats Backman, UPM, Pietarsaari, puh. 040 5852 776
 

UPM:n Pietarsaaren tehdas on Euroopan suurin sellutehdas. Sen vuosituotantokapasiteetti on noin 800 000 tonnia havu- ja lehtipuusellua. Sellutehdas työllistää noin 300 henkilöä. Sellu matkaa tehtaalta pääosin maailmanmarkkinoille arkipäivän tuotteisiin, kuten pehmo-, pakkaus-, tarra-, toimisto- ja kirjoituspapereihin. Pietarsaaren tehdasintegraattiin kuuluu myös pakkauspaperitehdas. UPM on helmikuussa tehnyt esisopimuksen pakkauspaperivalmistuksensa siirtämisestä ruotsalaiselle Billerudille. Kauppa on tavoitteena saada päätökseen kuluvan vuoden toisella neljänneksellä.

UPM:n Selluliiketoiminnassa työskentelee maailmanlaajuisesti 1 400 ammattilaista. Valmistamme korkealaatuista lehti- ja havupuusellua, joiden raaka-aine hankitaan vastuullisesti hoidetuista metsistä ja yhtiön omilta eukalyptusviljelmiltä Uruguayssa. Neljä tehokasta tehdasta Suomessa ja Uruguayssa hyödyntävät uusinta teknologiaa. Selluliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2011 oli 1,6 miljardia euroa. 

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi