UPM uudistaa ylimmän johdon organisaatiota - Operatiiviset toiminnot varatoimitusjohtaja Jussi Pesoselle, Martin Granholm konsernijohdon neuvonantajaksi

UPM uudistaa johtajistonsa kokoonpanoa ja sen jäsenten vastuualueita. "Tavoitteena on asiakaslähtöinen ja aikaisempaa nopeampi päätöksentekomalli. Työkierron myötä saamme johtajiston jäsenten kokemuksen ja vahvuudet entistä laajemmin hyödynnettyä. Nyt tehdyillä päätöksillä UPM tähtää myös hallittuun sukupolvenvaihdokseen tulevina vuosina", sanoo yhtiön toimitusjohtaja Juha Niemelä.

Varatoimitusjohtaja Jussi Pesoselle raportoivat vuoden 2004 alusta lukien kaikki toimialat, eli paperitoimialojen lisäksi myös puutuotetoimiala ja jalostustoimiala. Pesonen toimii myös toimitusjohtajan varamiehenä. Muutokset ovat jatkoa kaksi vuotta sitten tehdyille organisaatioratkaisuille.

Varatoimitusjohtaja Martin Granholm on nimitetty vuoden 2004 alusta lukien konsernijohdon neuvonantajaksi strategiakysymyksissä. Lisäksi hän hoitaa yhteiskuntasuhteita sekä toimii yhtiön Saksan ja Itävallan tytäryhtiöiden hallitusten johdossa, kunnes jää eläkkeelle 31.12.2004. Hän raportoi edelleen toimitusjohtaja Juha Niemelälle.

Markkinointijohtaja Hannu Schildt jää eläkkeelle 31.8.2004. Hän toimii 1. maaliskuuta 2004 alkaen konsernijohdon neuvonantajana aiemman vastuualueensa puitteissa.

Puuteollisuuden johtaja Kari Makkonen jää eläkkeelle 31.8.2004. Siihen asti hän toimii konsernijohdon neuvonantajana puutuotetoimialan kansainvälisissä projekteissa.

Markku Tynkkynen, joka on tähän asti vastannut aikakauslehtipaperitoimialasta, on nimitetty resursseista ja liiketoiminnan tukifunktioista vastaavaksi johtajaksi vuoden 2004 alusta lukien. Hänen vastuulleen tulevat metsät, energia, ympäristö, tietohallinto, logistiikka ja materiaalihallinto.

Aikakauslehtipaperitoimialan johtajaksi on nimitetty Jyrki Ovaska. Hän on viimeksi vastannut hieno- ja erikoispaperitoimialasta.

Hieno- ja erikoispaperitoimialan johtajaksi on nimitetty Matti Lievonen, joka on tähän asti vastannut johtajistossa liiketoiminnan ja teknologian optimoinnista.

Puutuotetoimialan johtajaksi on nimitetty Harald Finne, joka on tähän asti vastannut johtajistossa henkilöstö- ja tietohallintoasioista.

Liiketoiminnan kehitysjohtajaksi on nimitetty Pauli Hänninen. Hän on viimeksi toiminut hienopaperitehtaista vastaavana johtajana.

Markkinointijohtajaksi on nimitetty Hans Sohlström, joka on viimeksi toiminut aikakauslehtipapereista vastaavana myynti- ja markkinointijohtajana. Nimitys astuu voimaan 1.3.2004.

Sanomalehtipaperitoimialan johtajana jatkaa Hartmut Wurster ja jalostustoimialan johtajana Matti Lindahl.

Kaikki edellä mainitut raportoivat varatoimitusjohtaja Jussi Pesoselle.

Viestintäjohtaja Pirkko Harrela on nimitetty yhtiön johtajiston jäseneksi.

Yhtiön strategiajohtajana jatkaa Heikki Sara ja talous- ja hallintojohtajana Kari Toikka.

Kaikki kolme viimeksi mainittua raportoivat toimitusjohtaja Juha Niemelälle.

Nimitykset astuvat voimaan 1.1.2004, ellei toisin mainita.

Yhtiön johtajiston muodostavat 1.1.2004 alkaen seuraavat henkilöt:

toimitusjohtaja Juha Niemelä, s. 1946, kauppat. maist.
varatoimitusjohtaja Jussi Pesonen, s. 1960, dipl. ins.
talous- ja hallintojohtaja Kari Toikka, s. 1950, kauppat. maist.
strategiajohtaja Heikki Sara, s. 1946, tekn. tri
resurssijohtaja Markku Tynkkynen, s. 1952, dipl. ins.
aikakauslehtipapereiden toimialajohtaja Jyrki Ovaska, s. 1958, dipl. ins.
sanomalehtipapereiden toimialajohtaja Hartmut Wurster, s. 1955, tekn. tri
hieno- ja erikoispapereiden toimialajohtaja Matti Lievonen, s. 1958, insinööri, MBA
jalostusteollisuuden toimialajohtaja Matti Lindahl, s.1946, dipl. ekon.
puuteollisuuden toimialajohtaja Harald Finne, s. 1952, fil. maist. MBA
viestintäjohtaja Pirkko Harrela, s.1960, fil. maist.
liiketoiminnan kehitysjohtaja Pauli Hänninen, s.1948, tekn. lis.
markkinointijohtaja Hannu Schildt, s. 1944, kaupallinen. metsänhoitaja, (johtajiston jäsen 1.3.2004 asti)
markkinointijohtaja Hans Sohlström, s. 1964, dipl. ins., kauppat. maist. (johtajiston jäsen 1.3.2004 alkaen)

UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
16.12.2003