UPM uudistaa pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa ja yhtiön osinkopolitiikan

(UPM, Helsinki, 8.1.2009 klo 08:00) – UPM on uudistanut liiketoimintojensa taloudelliset tavoitteet vastaamaan uutta liiketoimintarakennetta, joka astui voimaan 1. joulukuuta 2008. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on keskimäärin yli 10 prosentin liikevoitto. Oman pääoman tuoton tulee ylittää vähintään viidellä prosenttiyksiköllä 10 vuoden riskittömän sijoituksen tuotto. Yhtiön tavoite on pitää velkaantumisaste alle 90 prosentin.

UPM on uudistanut osinkopolitiikkansa uusien taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Yhtiö maksaa vuotuisena osinkona vähintään yhden kolmanneksen operatiivisilla investoinneilla vähennetystä liiketoiminnan nettokassavirrasta. Vakaan osingonmaksun tukemiseksi nettokassavirta lasketaan kolmen vuoden keskiarvona. Jäljelle jäävä kassavirta käytetään kasvuinvestointeihin ja velan lyhennykseen.

Uudet taloudelliset tavoitteet painottavat kassavirran merkitystä liiketoiminnan johtamisessa. Yhtiön taloudellisen liikkumavaran varmistamiseksi velan lyhentämisen prioriteettia on nostettu. Tämä korostaa yhtiön tavoitetta täyttää pääomamarkkinoiden vaatimukset investment grade -lainanottajalle.

Uuden osinkopolitiikan mukaisesti laskettu osinko vuodelta 2007 olisi ollut vähintään 0,42 euroa, kun yhtiön vuoden 2007 osinko oli 0,75 euroa. Hallituksen osinkoehdotus vuodelle 2008 julkaistaan tilinpäätöstiedotteessa 5. helmikuuta 2009.

Lisätietoja antavat:
Sijoittajasuhdejohtaja Olavi Kauppila, puh. 0204 15 0658
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, puh. 0204 15 0011