UPM tukee METSO-ohjelman tavoitteita

(UPM, Helsinki, 10.1.2008) - UPM tukee Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan esitettyjä tavoitteita. Yhtiö pitää metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista keskeisenä osana kestävää metsätaloutta.

”METSO 2008 – 2016 on tärkeä askel kohti hyväksyttäviä ja vakiintuneita käytäntöjä turvata metsien monimuotoisuus”, toteaa UPM Metsän ympäristöpäällikkö Timo Lehesvirta. ”Haluamme olla mukana luomassa uutta toimintakulttuuria, jossa luonnonsuojelu on luonnollinen ja ristiriidaton osa kestävää metsätaloutta.”

Ympäristöministeri Tiilikaiselle 8. tammikuuta luovutetun METSO 2008 – 2016 -ohjelmaehdotuksen vahvuus on, että se perustuu metsänomistajien omaan kiinnostukseen ja haluun vapaaehtoisesti suojella metsiensä luontoarvoja. UPM on itse aktiivisesti edistänyt eri tavoin omistamiensa ja sen hoidossa olevien metsien monimuotoisuutta, ja todennut, että metsien talouskäyttö ja monimuotoisuuden edistämien voidaan yhdistää.

Yhtiöllä on yhtenäinen globaali metsien monimuotoisuusohjelma, jonka tavoitteiden mukaisesti laadittuja paikallisia toimintaohjelmia toteutetaan yhtiön metsissä Suomessa, Isossa-Britanniassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

UPM:n kokemus ja asiantuntemus omien metsien hoidosta ovat myös yhtiön metsäpalvelu-asiakkaiden käytössä. UPM:n luonnonhoitopalvelut takaavat metsänomistajalle mahdollisuuden käyttää metsäänsä ja samanaikaisesti edistää monimuotoisuutta, riistalintujen elinympäristöjä, maisema-arvoja tai veden laatua. Palvelua suunniteltaessa ja toteutettaessa selvitetään sekä tilan erityispiirteet että metsänomistajan tavoitteet, jotta eri näkökulmat tulevat tasapainoisesti huomioitua.

Yksi METSO-ohjelmaehdotuksen tavoitteista on nykyisen suojeluverkoston kehittäminen. UPM on myynyt valtiolle tai vaihtanut maata suojelutarkoituksiin eri suojeluohjelmien mukaisesti. Lisäksi yhtiö on lahjoittanut Suomen valtiolle maata Repoveden kansallispuiston perustamiseksi ja suojellut vapaaehtoisesti sen ympäriltä laajan alueen.

Yhtiön metsien luontoarvot on myös kartoitettu ja arvokkaat kohteet suojeltu joko lain mukaisesti tai yhtiön omalla päätöksellä.

UPM omistaa Suomessa noin 920 000 hehtaaria maa-alueita. Pääosan tarvitsemastaan puusta yhtiö ostaa suomalaisilta yksityisiltä metsänomistajilta. Yhtiö hoitaa metsäpalvelusopimusten perusteella myös suuren määrän yksityisten omistajien metsiä.

Lisätietoja:
Ympäristöpäällikkö Timo Lehesvirta, UPM Metsä, puh. 0400 752 212