UPM torjuu hakkuilla Yyterin hyönteistuhon leviämistä

(UPM, Valkeakoski, 12.9.2007 kello 15.00)

UPM:n omistamalla alueella Porin Yyterissä kesällä 2006 alkanut tähtikudospistiäisen aiheuttama hyönteistuho on vaurioittanut pahoin mäntymetsää. Yli sadan hehtaarin tuhoalueella noin 30 hehtaarin alalta männikkö on kuolemassa pystyyn. Rajatakseen tuhon mahdolliset seurannaisvaikutukset mahdollisimman vähäisiksi UPM hakkaa tämän 30 hehtaarin ydinalueen avohakkuuna. Lisäksi reunavyöhykkeeltä poistetaan kaikki pystyyn kuolemassa olevat yksittäiset puut.

Tuhoalueen hakkuut alkavat syyskuun loppupuolella ja ne saadaan päätökseen kuukaudessa. Hakkuu on välttämätön, koska kuolevat ja pystyyn kuolleet puut aiheuttaisivat monien muiden metsätuholaisten, kuten pystynävertäjien ja pikikärsäkkäiden kannan räjähdysmäisen kasvun. Voimassa oleva laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta velvoittaa maanomistajan poistamaan kuolleet tai vaurioituneet puut seurannaistuhojen estämiseksi.

Lounais-Suomen metsäkeskuksen ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat sekä Metsäntutkimuslaitoksen hyönteistuhoihin erikoistuneet tutkijat ovat tutustuneet alueeseen elo-syyskuun vaihteessa UPM:n edustajien kanssa. He totesivat hakkuun UPM:n rajaamalla alueella välttämättömäksi ympäröivien Yyterin metsien terveyden ja elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

Tuhon aiheuttajaksi paljastui viime syksynä tehdyissä maastotutkimuksissa tähtikudospistiäinen (Acantholyda posticalis). Viime vuoden kesäkuussa hyönteisten massaparveilun jäljiltä syntyi hyvin runsas toukkakanta, joka söi pahimman tuhoalueen männyistä lähes kaikki neulaset. Muutamien viikkojen syöntijakson jälkeen toukat siirtyivät maahan ja ne elävät nyt jälkitoukkavaihetta. Metsäntutkimuslaitoksen hyönteistuhoasiantuntijan Antti Poutun selvityksen mukaan puhtaaksi syödyllä alueella maaperässä on hyvin runsaasti toukkia – yli 1000 kpl neliömetrillä puiden latvusten kohdalla.

Tähtikudospistäisen jälkitoukkavaihe kestää 2 – 3 vuotta. Todennäköisesti toukkien seuraava massaesiintyminen ajoittuu vuoden 2009 alkukesään. On myös mahdollista, että säiden ollessa lajille suotuisia – kuivaa ja lämmintä – osa jälkitoukista voi aikuistua uudeksi sukupolveksi jo ensi keväänä. UPM seuraa toukkakannan kehitystä ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin tuhojen torjumiseksi.

Lisätietoja antavat:
Metsätalousesimies Hannu Joensuu, puhelin 0400 168 769
Kehityspäällikkö Pentti Väisänen, puhelin 0400 332 319