UPM toimittaa superjumborullia asiakkaille

UPM on aloittanut superjumborullien eli erikoisleveiden paperirullien toimitukset asiakkaille. Superjumborullia valmistavat UPM:n Kaukaan ja Jämsänkosken paperitehtaat.

Maailman ensimmäinen yli neljä metriä leveä syväpainokone aloitti toimintansa viime vuoden lokakuussa Saksassa ja toinen vastaavanlainen aloittaa toimintansa samassa painotalossa tänä vuonna. UPM:n superjumborullat on räätälöity nimenomaan tällaisten painokoneiden tarpeisiin. UPM Kaukas on toimittanut LWC-paperia superjumborullina painokoneen käynnistymisestä alkaen ja Jämsänkosken SC-paperia on toimitettu tämän vuoden tammikuusta lähtien. Ensimmäistä toimitusta edelsivät monet investoinnit Jämsänkoskella: paperikone 6:sta uusittiin paperikonetta, leikkureita, kuljettimia ja pakkauslinja.

Superjumborullaprojekti toteutettiin alun perin yhteistyössä asiakkaan kanssa ja se täytti heti molempien osapuolten odotukset. Painettavuudeltaan paperi on ollut ensiluokkaista ja asiakas on saavuttanut kustannussäästöjä.

Parempi painolaatu ja ajettavuus menestyksen avaimena

SC-syväpainopapereiden laatua on kehitettävä jatkuvasti, jotta painajan sekä asiakkaan tavoitteet painoprosessin tehokkuudesta ja lopputuotteen laadusta saavutetaan. UPM on tehnyt viime vuoden aikana investointeja myös muilla SC-syväpainopaperilinjoillaan. Raumalla PK 2:n mittavilla uusinnoilla sekä jo edellä mainitulla Jämsänkosken uusinnoilla parannettiin SC-A paperin ja SC-A+ paperin laatua ja ajettavuutta. Investoinnit paransivat lisäksi tehtaiden tuotantotehokkuutta.


Lisätietoja antaa:
Tuotepäällikkö Jan Lindström, UPM Hamburg, puh. +49 172 972 0700


UPM
Viestintä
18.7.2005