UPM toimii edelläkävijänä globaalissa EMAS-ympäristörekisteröinnissä – UPM:n EMAS-selonteko laajin koskaan julkaistu

(UPM, Helsinki, 12.9.2012 klo 11.00) – Kaikki UPM:n Euroopan sellu- ja paperitehtaat ovat nyt sertifioitu Euroopan Unionin vapaaehtoisen ympäristöjärjestelmän EMAS:n mukaisesti. Lisäksi mukana on kautta aikain ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen tehdas, kun UPM:n Fray Bentosin sellutehdas Uruguayssa on otettu mukaan EMAS -rekisteriin. Kaiken kaikkiaan UPM:n rekisteröinnin piiriin kuuluu 21 sellu- ja paperitehdasta. 

UPM:n ympäristöraportointi on tänä vuonna kattavampi kuin koskaan aikaisemmin. ”EMAS:n vaikutusalueen laajentaminen kattamaan ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen tehdas oli looginen askel UPM:n ympäristöhallinnassa ja -raportoinnissa. UPM on keskittynyt tuottamaan enemmän vähemmällä energialla, vedellä ja jätemäärällä, ja pienentämään hiilijalanjälkeään”, sanoo UPM:n ympäristöjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa.

Vuonna 2011 UPM toteutti useita projekteja, jotka tähtäsivät materiaalitehokkuuteen sellu- ja paperitehtailla. Erityisesti kaatopaikkajätteen määrää vähennettiin merkittävästi löytämällä uusia vaihtoehtoja tuhkan uudelleenkäyttöön suomalaisilla tehtailla.

Ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen EMAS-rekisteröinti on jatkoa pilottihankkeelle, joka toteutettiin yhdessä UPM:n, EU:n, Suomen ympäristökeskus SYKE:n, Suomen ympäristöministeriön ja Inspecta Sertifiointi Oy:n kanssa.

”Olemme iloisia, että EMAS on siirtymässä Euroopasta globaaliin käyttöön. Toivomme, että UPM:n uurastus ympäristösuorituksen jatkuvassa parantamisessa toimisi tiennäyttäjänä muille kansainvälisille yrityksille. Kolmannen osapuolen todentama ympäristötieto lisää läpinäkyvyyttä ja antaa luotettavuutta EMAS-rekisteröintiä maailmalaajuisesti käyttäville yrityksille”, toteaa Soledad Blanco, EU:n ympäristöpääosaston kestävän materiaalihallinnan, teollisuuden ja ilman yksikön johtaja (Sustainable Resources Management, Industry & Air, Environment Directorate General).

”Voimme tyytyväisinä todeta, että suomalainen yritys on päättänyt ottaa tämän uraauurtavan askeleen EMAS-rekisteröinnin laajentamisessa. Uskomme, että avoimuus ympäristöraportoinnissa on hyödyllistä ja siihen tulisi kannustaa globaalisti”, sanoo Tuula Varis, Suomen ympäristöministeriön ylijohtaja. 

UPM:n EMAS-selonteko koostuu yhtiöraportista ja tehdasliitteistä. Yhtiöraportti sisältää koko konsernia koskevat tiedot ja tärkeimmät, muun muassa energia- ja materiaalitehokkuutta koskevat tunnusluvut. Tehdasliitteet täydentävät yhtiöraporttia paikallisilla tiedoilla, kuten esimerkiksi tehtaiden ympäristötavoitteilla ja -saavutuksilla. Kaikki rekisteröinnin sisältämät tiedot ovat kolmannen osapuolen todentamia.

UPM:n ympäristöselonteko on saatavilla osoitteessa www.upm.com > UPM > Ladattavat tiedostot > Vastuullisuus

Lisätietoja antaa:
Sami Lundgren
, johtaja, ympäristötiedon hallinta, UPM, puh. 020 415 0394

 

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM:n Biofore-strategia merkitsee yhtiön pitkäjänteistä sitoutumista ympäristövastuuseen tuotteiden ja toimintojen koko elinkaaren ajan. UPM:n ympäristövastuun painopistealueita ovat kestävät tuotteet, ilmasto, vesi, metsät ja jätteet. UPM pyrkii jatkuvasti kehittämään suoritustasoaan ja saavuttamaan vuodelle 2020 asetetut pitkän aikavälin tavoitteet. http://www.upm.com/fi/vastuullisuus

 

EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme) on yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä, jonka avulla yritykset voivat parantaa, arvioida ja raportoida ympäristösuorituksen tasoa vuosittain. Hallintajärjestelmä ja ympäristöraportointi ovat kolmannen osapuolen todentamia.


UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com