UPM testaa Suomen FSC-metsänhoitostandardia omissa metsissään

(UPM, Helsinki, 8.10.2010) - UPM on käynnistänyt Suomen FSC-standardin testaamisen yhtiön metsissä. Testauksessa selvitetään Suomen FSC-yhdistyksen kokouksessaan 8.10.2010 hyväksymän uuden, Suomessa sovellettavan standardin vaatimusten vaikutuksia ja hyötyjä käytännössä. Testaus kattaa vaatimusten taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset. FSC-metsäsertifiointi on tulevaisuudessa myös yksi yhtiön yksityismetsänomistajille tarjoamista metsäpalvelutuotteista.

Suomessa ei ole ollut metsänomistajien laajasti käyttöön ottamaa FSC-standardia, vaikka FSC on yleisesti käytössä useissa merkittävissä metsätalousmaissa. Yhteisymmärrystä FSC-standardista on haettu Suomessa pitkään metsäteollisuuden, kansalaisjärjestöjen sekä muiden sidosryhmien kesken. Neuvotteluissa on kiinnitetty erityistä huomiota taloudellisesti kannattavan metsätalouden, ympäristökysymysten sekä alkuperäiskansojen oikeuksien yhteensovittamiseen. UPM on osallistunut aktiivisesti neuvotteluihin yhtenä teollisuuden edustajana. Kaikki keskeiset ympäristöjärjestöt ovat olleet mukana.

Uuteen standardiin pohjautuva metsien FSC-sertifiointi voi alkaa kansainvälisen FSC:n hyväksymisen jälkeen, todennäköisesti vuoden 2011 alusta.

UPM:n oman testauksen tulosten odotetaan valmistuvan loppuvuoden aikana. Niiden pohjalta UPM tekee päätöksen yhtiön metsien FSC-sertifioinnista.

UPM on jo vuosien ajan tarjonnut erilaisia luonnonhoitopalveluja metsänomistajille, jotka haluavat painottaa riista- maisema- tai luontoarvoja omissa metsissään. FSC-metsäsertifiointi on tulevaisuudessa myös yksi yhtiön yksityismetsänomistajille tarjoamista metsäpalvelutuotteista.

UPM pitää metsien sertifiointia erinomaisena keinona edistää kestävää metsätaloutta tilanteessa, jossa vain vajaa 10 % maailman metsistä on sertifioitu. UPM haluaa edistää luotettavia metsänhoitostandardeja, kuten kansainväliset PEFC- ja FSC-järjestelmät. Kaikki UPM:n omistamat metsät on sertifioitu; Suomessa ne on PEFC-sertifioitu, Iso-Britanniassa sekä PEFC- että FSC-sertifioitu (UKWAS) ja Uruguayssa FSC-sertifioitu. UPM:llä on kokemusta Iso-Britannian suurimman FSC- ja PECF-sertifiointiryhmän vetäjänä.

Lisätietoja:
Timo Lehesvirta, ympäristöjohtaja, Energia ja sellu –liiketoimintaryhmä, puhelin 0400 752 212

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa. Liikevaihto vuonna 2009 oli 7,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.
UPM – The Biofore Company – www.upmbiofore.com ja www.upm.fi