UPM tehostaa puuntoimittaja-arviointeja Venäjällä – puuntoimittajien toiminta hyvää tasoa

(UPM, Helsinki, 16.2.2007) – UPM on tehostanut puuntoimittaja-arviointeja Venäjällä lisäämällä niiden määrää ja kehittämällä arviointimenetelmäänsä. Vuonna 2006 UPM tarkisti 150 puuntoimittajan toiminnan ja teki maastoarvioinnin 252 hakkuukohteessa. Yhtiön Venäjältä hankkimasta puusta yli 85 % tuli arvioiduilta toimittajilta. Arvioinneilla varmistetaan, että puuntoimittajat toimivat UPM:n vaatimusten mukaisesti.

UPM on kehittänyt uusia menetelmiä tarkistaa puun alkuperätodistuksen laatu ja virheettömyys, ennen maastoarvioita. Vuonna 2006 yhteistyö kahden puuntoimittajan kanssa lopetettiin ja maksut kahdeksalle puuntoimittajalle keskeytettiin puutteellisten alkuperätodistusten takia.

Toiminta arvioitiin hyväksi 66 % kohteista. 34 % kohteista havaittiin lieviä poikkeamia työterveys- ja turvallisuusasioiden hoidossa, työmaajärjestyksessä ja hakkuutavassa. Korjaavista toimenpiteistä on sovittu toimittajien kanssa.

"UPM aloitti maastoarvioinnit Venäjällä vuonna 1998. Vuoden 2006 aikana olemme kehittäneet Venäjän metsät ja puunhankintaorganisaatiotamme. Puuntoimittaja-arviointien tehostaminen ja uusien menetelmien kehittäminen puun alkuperätodistusten tarkastamiseksi on ollut osa tätä kehitystyötä", sanoo UPM:n puunhankinnasta Venäjällä vastaava metsäpäällikkö Juhani Hongisto. "Arvioinnit ovat jatkossakin hyvä tapa lisätä yhteisymmärrystä ja palautteenantoa sekä vahvistaa yhteistyötä puuntoimittajien kanssa."

Puuntoimittaja- ja maastoarvioinnit ovat osa UPM:n puun alkuperän jäljitysjärjestelmää, jonka rakentamisen UPM aloitti vuonna 1996. Järjestelmän peruselementit ovat puun alkuperätodistus, jonka UPM vaatii kaikista puuntoimituksista, sekä tietokanta ja karttajärjestelmä.

"Puun alkuperän tunteminen on tärkeää UPM:lle. Sen avulla olemme voineet vastata nopeasti ja täsmällisesti eri sidosryhmien esille nostamiin kysymyksiin ja vakuuttaa, että Venäjältä hankittu puu on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä, se on laillisesti hankittua, ja että puu ei ole peräisin suojelualueilta", Hongisto jatkaa.

Tiedot eri vuosien arvioinneista löytyvät UPM:n internetsivulta www.upm-kymmene.com/traceit.

Lisätietoja antaa:
Juhani Hongisto, metsäpäällikkö, UPM:n metsät ja puunhankinta Venäjällä, puhelin 040 847 6730 tai +7 921 920 8470

Toimituksille tiedoksi:
UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 10 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on noin 28 000 henkilöä. UPM:n päätuotteita ovat painopaperit, jalostusmateriaalit ja puuteollisuuden tuotteet. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa, ja sen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. UPM:n osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

UPM:n maailmanlaajuinen metsät ja puunhankintaorganisaatio vastaa puuraaka-aineen hankinnasta yhtiön tehtaille ja yhtiön metsien hoidosta. UPM:llä on omia ja sen hoidossa olevia metsiä Isossa-Britanniassa, Kanadassa, Suomessa, USA:ssa ja Venäjällä. Metsät on sertifioitu Kanadassa ja USA:ssa SFI-metsäsertifiointijärjestelmän mukaisesti, Suomessa FFCS:n ja Isossa-Britanniassa UKWAS:n mukaisesti.

UPM hankkii vuosittain noin 5 miljoonaa m³ puuta Venäjältä. Noin 4 miljoonaa m³ puuta tuodaan yhtiön Suomen tehtaille ja loppu jalostetaan tuotteiksi UPM:n Pestovon sahalla sekä Chudovon vaneri- ja viilutehtailla Venäjällä sekä Otepään vaneritehtaalla Virossa. Lisäksi UPM toimittaa puuta osakkuusyhtiönsä Botnian Svir Timberin sahalle Venäjällä.

UPM:n metsät ja puunhankinta -yhtiö, UPM Forest Russia, vastaa yhtiön puunhankinnasta Venäjällä. Puuta toimittavat yhtiön oma hakkuuyhtiö Tihvinsky Lespromhos sekä noin 350 itsenäistä hakkuuyhtiötä ja puukauppaan erikoistunutta yhtiötä. Pääosa puusta tulee Karjalan, Leningradin, Vologdan ja Novgorodin alueelta.

Lisätietoja: www.upm-kymmene.com tai www.upm-kymmene.fi