UPM tehostaa ja rajoittaa tuotantoa saha- ja puujalosteliiketoiminnoissaan

(UPM, Helsinki, 23.1.2012 klo 13:30) – UPM on päättänyt viime joulukuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tuotannonrajoituksia sekä tuotannon tehostamista saha- ja puujalosteliiketoiminnoissa.

Neuvottelujen perusteella päätetyt tuotannon tehostamistoimet koskevat Suomessa Aureskosken puujalostetehdasta ja Lappeenrannassa Kaukaan sahaa. Tehtaiden henkilöstö vähenee Aureskoskella kolmella ja Lappeenrannassa 11 henkilöllä. Venäjällä Pestovon sahan ja jalostetehtaan henkilöstö vähenee yhteensä 34 henkilöllä.  

Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä UPM rajoittaa tuotantoa kaikilla Suomen sahoilla ja puujalostetehtailla lukuun ottamatta Heinolan puujalostetehdasta. Tuotannonrajoituksista aiheutuvat lomautukset vaihtelevat yksiköittäin ja ovat kestoltaan enintään 90 päivää.

Lisätietoja antavat:
Johtaja Ilkka Ylipoti, UPM Timber, sahaliiketoiminta puh. 040 556 0808
Johtaja Arto Halonen, UPM Living, puujalosteliiketoiminta puh. 040 823 2877

Taustaksi toimituksille

UPM Timber –sahaliiketoiminta valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus- ja puusepänteollisuuteen. Sertifioiduista metsistä hankitusta puusta tuotettavan sahatavaran vuosittainen tuotantokapasiteetti on yhteensä 2,3 miljoonaa m3. UPM:n 7 sahaa sijaitsevat Suomessa, Itävallassa ja Venäjällä. UPM:n sahat Suomessa sijaitsevat Lappeenrannassa (Kaukas), Kajaanissa, Pietarsaaressa (Alholma), Korkeakoskella, ja Porissa (Seikku). UPM Timber on osa Metsä ja Sahat –liiketoiminta-aluetta. www.upmtimber.fi

UPM Living –puujalosteliiketoiminta valmistaa kestäviä, kauniita ja kierrätettäviä puupohjaisia tuotteita kuluttajille ja teollisuudelle. Sertifioidusta puuraaka-aineesta valmistettavista tuotteista koostuvat kodin sisustamisen, pihan ja talon rakentamisen laadukkaat ainekset. UPM Living –liiketoiminnan 7 tuotantolaitosta sijaitsevat Suomessa Aureskoskella, Heinolassa, Lappeenrannassa, Uusikaarlepyyssä ja Porissa sekä Ranskassa Aigrefeuillessa ja Venäjällä Pestovossa.  Vuosittainen tuotantokapasiteetti on 420.000 m3 puutuotteita. UPM Living on osa Metsä ja Sahat –liiketoiminta-aluetta. www.upmliving.fi

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 500 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi