UPM tehostaa Tarratoimialan kilpailukykyä - Yhtiö suunnittelee kapasiteetin vähentämistä ja kahden leikkuuterminaalin sulkemista Euroopassa

(UPM, Helsinki, 12.11.2008 klo 12.10) – UPM:n Tarratoimiala suunnittelee Euroopan toimintojensa uudelleenjärjestelyä turvatakseen kannattavuutensa heikossa taloustilanteessa. Yhtiö suunnittelee sulkevansa useita tarralaminaattituotantolinjoja ja vähentävänsä leikkuukapasiteettia Iso-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Unkarissa ja Suomessa. Uudelleenjärjestelyjen henkilöstövaikutusten arvioidaan olevan noin 340 henkeä, mikä vastaa noin viidesosaa UPM Raflatacin Euroopan henkilöstöstä. Uudelleenjärjestelyt on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2009 loppuun mennessä.

Tarratoimiala tulee kirjaamaan rakennemuutoskustannuksia noin 25 miljoona euroa sekä käyttöomaisuudesta noin 9 miljoonan euron ei-kassavaikutteisen arvonalennuksen kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Toimenpiteiden kassavaikutus kohdistuu vuodelle 2009.

Suunnitellut toimenpiteet parantavat UPM:n Tarratoimialan kilpailukykyä ja kannattavuutta. Toimenpiteillä pyritään noin 25 miljoonan euron vuosittaisiin säästöihin käyttökustannuksissa. Suunnitelluilla toimenpiteillä ei ole merkittävää vaikutusta toimialan liikevaihtoon.

Päätökset tehdään, kun yhteistoimintaneuvottelut on käyty henkilöstön kanssa kussakin maassa.

UPM:n suunnittelemat toimenpiteet:
- Kaksi tuotantolinjaa suljetaan: yksi Scarborough'ssa, Iso-Britanniassa ja yksi Nancyssa, Ranskassa
- Päällystyskapasiteettia supistetaan työvuorovähennyksin Scarborough'ssa, Nancyssa ja Tampereella
- Kaksi leikkuu- ja jakeluterminaalia suljetaan: yksi Düsseldorfissa, Saksassa ja yksi Tatabanyassa Unkarissa
- Leikkuukapasiteettia supistetaan työvuorovähennyksin Tampereella, Scarborough'ssa ja Nancyssä.

"Nykyisessä heikossa taloudellisessa tilanteessa tarramateriaalien kysyntä Länsi-Euroopassa laskee eikä näköpiirissä ole lyhyellä tähtäyksellä muutosta parempaan. Henkilöstömme on tehnyt erinomaista työtä tehokkuuden parantamiseksi viime vuosien aikana mutta nyt maailmantalous on kuitenkin voimakkaassa vastatuulessa. Joudumme tekemään vaikeita, mutta välttämättömiä sopeuttamistoimia, jotta kapasiteettimme saadaan vastaamaan asiakkaidemme kysyntänäkymiä ja kannattavuus saadaan turvattua", UPM:n Tekniset materiaalit -liiketoimintaryhmän johtaja Jussi Vanhanen sanoo.

"Suunnitellut toimenpiteet selkeyttävät UPM Raflatacin Euroopan tehtaiden rooleja ja kukin tehdas keskittyy tulevaisuudessa oman liiketoiminta-alueensa kehittämiseen. Tehtaiden selkeät roolit sekä alan kustannustehokkain toiminta ovat UPM Raflatacin, yhtiön henkilöstön ja asiakkaiden kannalta ratkaisevan tärkeitä."

Yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa aloitetaan välittömästi ja ne etenevät kunkin maan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Neuvotteluissa käsitellään myös mahdollisuudet eläkejärjestelyihin, uudelleensijoittumisiin yhtiön sisällä ja uudelleenkouluttautumiseen.

Lisätietoja antavat:
Liiketoimintaryhmän johtaja Jussi Vanhanen, UPM, Tekniset Materiaalit, puh. 040 567 2458 (klo 13-14 ja klo 15 jälkeen)
Johtaja Tapio Kolunsarka, UPM Raflatac Eurooppa, puh. +1 828 301 7997 (klo 13-15 ja klo 16 jälkeen)
Johtaja Arto Tuomi, UPM Raflatac Oy, Tampere, puh. 040 501 6774 (klo 12.30-13 ja 15 jälkeen)

Toimituksille tiedoksi:
UPM Raflatac
UPM:n Tarratoimialan muodostava UPM Raflatac on maailman johtavia tarralaminaatin ja RFID-etätunnisteiden valmistajia. UPM Raflatacin palveluksessa on 2 700 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2007 oli noin miljardi euroa. Toimialan tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Puolassa, Espanjassa, Malesiassa, Kiinassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa ja USA:ssa. www.upmraflatac.com

UPM Raflatac Oy
UPM Raflatac Oy:n Tampereen tehtaalla valmistetaan filmitarralaminattia ja korkean jalostusasteen erikoistuotteita. UPM Raflatacin tutkimus ja tuotekehitys on keskitetty Tampereelle. Tehtaalla työskentelee 239 henkilöä. Tehdas on perustettu vuonna 1972.

UPM Raflatac Ltd.
UPM Raflatac Ltd. Scarborough'n tehtaalla Iso-Britanniassa valmistetaan paperitarralaminaattia. Tehtaalla työskentelee 258 henkilöä. UPM osti tehtaan vuonna 1984.

UPM Raflatac SAS
UPM Raflatac SAS Nancyn tehtaalla Ranskassa valmistetaan paperitarralaminaattia ja korkean jalostusasteen erikoistuotteita. Tehtaalla työskentelee 288 henkilöä. Tehdas on perustettu vuonna 1990.

UPM
UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Yhtiön palveluksessa on noin 26 000 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2007 oli 10 miljardia euroa. UPM:n päätuotteita ovat painopaperit, tarramateriaalit ja puutuotteet. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa, ja sen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. UPM:n osake on listattu pörssiin Helsingissä. www.upm-kymmene.fi