UPM tarjoaa metsänomistajille vaihtoehtoisia metsänkäsittelymenetelmiä

Ensimmäiset UPM:n luonnonhoitosuunnitelmat on luovutettu metsänomistajille. Pekka Tammenoksa Laukaasta sai tilalleen riistasuunnitelman tänä syksynä.

"Metsä on minulle ennen kaikkea talousmetsää, mutta olen aina ollut kiinnostunut luonnosta, metsästyksestä ja metsänhoidosta. Jos minulle tarjotaan mahdollisuutta ottaa luonto ja eläimet huomioon metsissäni ilman sen suurempia kustannuksia, niin totta kai haluan sen tehdä", laukaalainen metsänomistaja Pekka Tammenoksa toteaa.

UPM:n luonnonhoitopalvelut ovat vaihtoehtoisia suunnitelmia metsänomistajille, jotka haluavat ottaa huomioon erityisesti riistan, monimuotoisuuden, maiseman tai vesiensuojelun metsätilallaan. Jokainen luonnonhoitosuunnitelma laaditaan metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti. Päätösvalta ehdotusten toteuttamisesta on aina metsänomistajalla.

Metsäkanalintujen elinvaatimukset huomioon
Luonnonhoitosuunnitelmia varten kerätään tietoa metsän muistakin ominaisuuksista kuin puustosta ja metsätyypistä.

Pekka Tammenoksan tilalle tehty riistasuunnitelma ottaa huomioon erityisesti metsäkanalintujen elinvaatimukset. Suunnitelmassa keskitytään metsäkanalintujen ravintokohteisiin, suojapaikkoihin ja poikasvaiheen elinympäristöihin. Maastossa kerätty aineisto kootaan kokonaisuudeksi, jossa on toimenpide-ehdotukset sisältävä, tilan kattava suunnitelma seuraavaksi kymmenvuotiskaudeksi.

Luonnonhoitopalveluille on kysyntää
"Yhä suurempi joukko metsänomistajista haluaa yhteensovittaa puuntuotannon muiden tavoitteidensa, esimerkiksi metsän monimuotoisuuden erityisen huomioon ottamisen kanssa", kertoo UPM:n ympäristöasiantuntija Sami Oksa.

Luonnonhoitosuunnitelmat ovat osa UPM:n sopimusasiakkailleen tarjoamia metsäpalveluita. UPM toteuttaa yhtiön omissa metsissä monimuotoisuusohjelmaa. Luonnonhoitosuunnitelmat laajentavat yhtiön monimuotoisuusohjelmassa kehitettyjä metsän- ja luonnonhoidon menetelmiä myös yksityisten metsänomistajien käyttöön.

UPM:n metsäpalvelut
UPM:n metsäpalvelut tarjoavat metsänomistajalle kokonaisvaltaisen ja kustannustehokkaan ratkaisun metsäomaisuuden hoitoon. Metsäpalvelusopimuksella metsänomistaja saa omien tavoitteidensa mukaisen valikoiman metsäpalveluja puukaupasta metsän- ja metsäomaisuudenhoitoon. Palvelu räätälöidään aina metsänomistajalle soveltuvaksi kokonaisuudeksi. Metsäpalvelusopimusasiakkaita on yli 13 000.

UPM:n luonnonhoitopalvelut
Osana laajaa metsäpalveluvalikoimaansa UPM tarjoaa metsänomistajille ympäristönäkökulmia painottavia luonnonhoitopalveluita. Luonnonhoitopalvelut toteutetaan koko metsätilan kattavana suunnitelmana tai yksittäisen kohteen suunnitelmana. Suunnitelmissa painotetaan metsänomistajan valinnan mukaan riistaan, maisemaan, luonnon monimuotoisuuteen tai vesiensuojeluun liittyviä tavoitteita, jotka yhteensovitetaan tilalle asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin.