UPM tallettaa vanhat elokuvansa Kansalliseen audiovisuaaliseen arkistoon

(UPM, Helsinki, 7.5.2009 klo 9:00) – UPM tallentaa vanhat elokuvansa Kansalliseen audiovisuaaliseen arkistoon. Kaikkiaan 584 filmiä sisältävä mittava elokuva-arkisto tarjoaa ikkunan Suomen kulttuurihistoriaan. Talletettavat filmit ovat peräisin UPM:n edeltäjäyhtiöiltä, joissa elokuvaa käytettiin ahkerasti yritysten esittelyyn ja tapahtumien tallentamiseen.

"UPM:n edeltäjäyhtiöiden tuottamat elokuvat ovat osa suomalaista teollista perintöä. Ne kuvaavat elävästi aikojen ja arvojen muutosta ja ovat arvokkaita dokumentteja omasta ajastaan," kertoo UPM:n asiakirjahallinnon päällikkö Ari Sirén.

Talletettavista elokuvista suurin osa on 1960- ja 1970-luvuilta. Vanhin filmi, Kaukaan tehtaan esittely, on vuodelta 1929. Filmien kesto vaihtelee noin kymmenestä minuutista yli tuntiin.

Elokuvat keskittyvät pääosin tehtaisiin ja niiden työntekijöihin arjessa ja juhlassa. Urheilulla ja sosiaalisella toiminnalla sekä ulkomaisilla vierailla on suuri osuus elokuvissa. "Elokuvien helmiä ovat muun muassa valtiovieraat, erityisesti Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n toimitusjohtaja Juuso Waldenin vieraina käyneet valtioiden päämiehet. Iso-Britannian pääministerin Harold Macmillanin vierailu Valkeakoskella vuonna 1963 oli yksi arvovaltaisimmista filmille tallennetuista hetkistä", Sirén kertoo.

Sosiaalisesta toiminnasta kertovat filmit ovat ajankuvaa, toteaa Sirén: "Oma erikoisuutensa UPM:n arkistoissa on Yhtyneiden ja Reed-yhtiön väliset ottelut, samoin Yhtyneiden urheilukisat, joissa hiihtoladulla sivakoi muun muassa Veikko Hakulinen."

Elokuvien joukossa on lukuisten Rauma-Repolan telakoilla valmistuneiden alusten vesillelaskuja. Arkistossa on myös vanhoja, lähinnä Yhtyneiden Paperitehtaiden mainos- ja uutiselokuvia aina 1950-luvulta lähtien.

Tallettamalla elokuvat Kansalliseen audiovisuaaliseen arkistoon UPM haluaa varmistaa elokuvien säilymisen ja käytettävyyden myös jatkossa. Vanhat filmit haalistuvat, kuivuvat ja hapertuvat ilman asianmukaista hoitoa. Talletuksessa elokuvien omistus- ja tekijänoikeudet säilyvät ennallaan.

Lisätietoja antaa:
Ari Sirén, asiakirjahallinnon päällikkö, UPM, puh. 020 416 2119
Mikko Kuutti, apulaisjohtaja, Kansallinen audiovisuaalinen arkisto, puh. 6154 0254

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm-kymmene.com

Kuvia on ladattavissa lehdistötiedotteen alla olevista linkeistä osoitteessa www.upm-kymmene.fi > Media.

Kuva 1: Tervasaaren paperitehtaalla vuonna 1963, koneen ääressä pääministeri MacMillan, vuorineuvos Walden ja ulkoministeri Karjalainen.

Kuva 2: Dokumentin kuvausta kesällä 1979 Kuusankoskella. Kalevi Pihkala selostamassa koneenhoitaja Ilkka Laurilalle kuvaustilanteen järjestelyjä. Laurila kuvassa vasemmalla.


UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyrityksiin. UPM:n liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. Kustannustehokkuus, muutosvalmius ja innovaatiokyky ovat kilpailukykymme perusta. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä.

KAVA on opetusministeriön alainen valtion laitos, jonka toiminta perustuu lainsäädäntöön. Arkiston ensisijainen tarkoitus on kotimaisen audiovisuaalisen kulttuuriperinnön pelastaminen ja säilyttäminen jälkipolville. www.kava.fi